Akademický senát (AS) je samosprávný zastupitelský akademický orgán, jehož činnost definuje a upravuje zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách).  

Akademický senát fakulty má nejméně deset členů, z toho nejméně jednu třetinu a nejvýše jednu polovinu tvoří studenti (6 učitelů a 4 studenti). Členy AS volí ze svých řad členové akademické obce fakulty.

Zasedání AS fakulty jsou veřejně přístupná. Dokumenty, aktuality a další užitečné informace naleznete na těchto stránkách.

 

Kontakty

Adresa:

Slezská univerzita v Opavě     
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Akademický senát
Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava