Volby do studentské komory AS SU FPF

  • Peter Mlích
  • 12.05.2022
.

Volby proběhnou elektronicky v systému IS SU.

Kandidát/ kandidátka do AS SU musí být členem akademické obce SU.

V souladu s čl. 5 odst. 10 Volebního řádu AS SU: „Členství v ústřední volební komisi nebo v dílčí volební komisi je neslučitelné s kandidaturou do Senátu.“

Návrh kandidáta/ kandidátky na senátora/senátorku se podává na Ústřední podatelně SU (Bezručovo náměstí 14, OPAVA).
Návrhy lze podávat od 4. 5. 2022 do 11. 5. 2022 do 12.00 hod. v zalepené obálce.
Obálku s návrhem je třeba označit nápisem „Volby do AS SU, za FPF“.

Návrh musí být písemný, musí obsahovat jméno a příjmení navrhovaného/navrhované včetně titulů, osobní číslo (UČO), název součásti, studijní program, ročník studia.

Na kandidátce musí být uvedeno také jméno a příjmení navrhovatele/navrhovatelky včetně titulů, osobní číslo (UČO), studijní program, ročník studia.

Součástí návrhu musí být písemné prohlášení navrhovaného kandidáta/ navrhované kandidátky, že se svou kandidaturou souhlasí, což potvrdí svým podpisem.

Podané návrhy budou zveřejněny 11. 5. 2022 po 13.00 hod.
na úřední desce FPF a na webových stránkách FPF.

První kolo voleb se uskuteční prostřednictvím informačního systému SU v sekci E-VOLBY
od 18. 5. 2022 od 8.00 hod. do 20. 5. 2022 do 15.00 hod.

Případné druhé kolo voleb se uskuteční prostřednictvím informačního systému SU v sekci E-VOLBY
od 25. 5. 2022 od 8.00 hod. do 27. 5. 2022 do 15.00 hod.

Vzor návrhu na kandidáta do AS SU za FPF a návod pro volby v IS SU jsou umístěny na webových stránkách fakulty v sekci Struktura  /  Orgány fakulty  /  Akademický senát  /  Volby (https://www.slu.cz/fpf/cz/asvolby).

Přílohy:

Poslední aktuality

Zobrazit všechny aktuality