Informace o přijímacím řízení

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem