Adresa:

Slezská univerzita v Opavě     
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Oddělení pro strategie a rozvoj
Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava


Lidé:

RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D. – proděkan pro strategie a rozvoj
+420 553 684 277
tomas.graf@fpf.slu.cz

Ing. Silvie Kašná – referentka pro strategie a rozvoj
+420 553 684 230
silvie.kasna@fpf.slu.cz

Mgr. Ing. Jaroslav Machovský – referent pro strategie a rozvoj
+420 553 684 253
jaroslav.machovsky@fpf.slu.cz

Bc.  Dominik Dedek – referent pro strategie a rozvoj
+420 553 684 022
dominik.dedek@fpf.slu.cz