Oblast A – studium a vzdělávání

Název opatření Odpovědná osoba Fond Správce fondu
Podpora tvorby a rozvoje profesních studijních programů Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D. F1 Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D.
Podpora jednotné digitální platformy studijních zdrojů a rozvoj digitálních kompetencí Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D. F4 RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Rozvoj pedagogických kompetencí a inovativních metod ve výuce Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D. F1 Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D.


Oblast B – věda, výzkum a další tvůrčí činnosti

Název opatření Odpovědná osoba Fond Správce fondu
Zvýšení kvality doktorského studia Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D. F5 doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.


Oblast C – společenská role

Název opatření Odpovědná osoba Fond Správce fondu
Podporovat komunitní a kulturní aktivity v sídelních městech a výrazných centrech regionu MgA. Kamila Návratová F10 MgA. Kamila Návratová
Zavedení ekologických prvků do chodu univerzity Ing. Mgr. Josef Svoboda F10 MgA. Kamila Návratová
Podpora činnosti a zázemí pro studentské spolky a organizace MgA. Kamila Návratová F3 MgA. Kamila Návratová


Oblast D – internacionalizace

Název opatření Odpovědná osoba Fond Správce fondu
Posílení propagace pro zájemce o studium ze zahraničí prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. F8 doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Účast na zahraničních veletrzích prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. F8 doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. F8 doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Podpora mobilit doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. F8 doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.


Oblast F – PR, marketing a image

Název opatření Odpovědná osoba Fond Správce fondu
Průběžná realizace popularizačních akcí MgA. Kamila Návratová F11 MgA. Kamila Návratová


Oblast G – strategické řízení

Název opatření Odpovědná osoba Fond Správce fondu
Podpora řízení strategických projektů RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D. F6 Ing. Mgr. Josef Svoboda
Provedení auditu klíčových procesů Ing. Mgr. Josef Svoboda F7 prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.