Opava, Masarykova třída 343/37
Jedná se pozdně klasicistní palác z roku 1874, kde dnes sídlí děkanát Filozoficko-přírodovědecké fakulty jsou zde také některé ústavy a odborná pracoviště Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. V roce 1997 prošla budova komplexní rekonstrukcí. Vedle výukových prostor Ústavu bohemistiky a knihovnictví, Ústavu cizích jazyků, Ústavu historických věd a Ústavu archeologie zde jsou specializované laboratoře archeologie, restaurátorství atd.

Opava, Bezručovo náměstí 1150/13
V budově postavené v roce 1910 pro účely Zemského poštovního ředitelství dnes sídlí Ústav informatiky a Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, a samostatný Fyzikální ústav v Opavě. Budova se průběžně modernizuje, nejnověji se jejím symbolem stala astronomická observatoř, usazená na budovu v roce 2015 a UNISFÉRA z roku 2019.


Opava, Hauerova 727/4
Budova v dnešní Hauerově ulici byla vystavěna v roce 1872 jako spolková tělocvična, dnes je zde centrum umělecky orientovaných oborů Slezské univerzity v Opavě, vyučovaných na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě. V jejích prostorách se tak nachází nejen filmové a zvukové střižny, ale též divadelní zkušebny, depozitáře nebo víceúčelový divadelní sál a kinosál.


Opava, areál Hradecká 665/17
Areál na Hradecké ulici 665/17, doložený už od 17. století jako hospodářský dvůr, získala Slezská univerzita v Opavě v roce 1995. Areál postupně rekonstruovaný od roku 2001 dnes spravuje Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, sídlí zde její Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, Gastrocentrum Slezské univerzity v Opavě a útvar tajemníka této fakulty. Je zde umístěna také studentská kolej.


Opava, Vávrovická 244/44, Opava–Palhanec
Objekt na Vávrovické ulici 244/44 byl postaven v roce 1979 jako dělnická ubytovna kampaňových pracovníků opavského cukrovaru a Slezská univerzita jej provozuje od roku 1992 jako studentské koleje. Budova prošla v letech 1999 a 2015 dvěma modernizacemi.