Karviná, Univerzitní náměstí 1934/13
Sídlo Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné je komplex postavený v roce 1988 pro tehdejší Okresní výbor Komunistické strany Československa. Majetkem Slezské univerzity v Opavě se areál stal v září roku 1991. Fakulta zde má veškeré své správní, výukové a další zázemí, je zde také jídelna (arma) a bufet. Sídlí zde také kancelář studentské organizace AIESEC.

Karviná, areál Na Vyhlídce 10
Pro účel studentských kolejí získala Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné tento bývalý areál Středního odborného učiliště hornického Karviná v prosinci 1997. Ve dvou ze tří bloků vybudovala ubytovací kapacitu 480 lůžek, třetí blok sloužil pro účely univerzitní knihovny a učebny. V roce 2006 začala rozsáhlá modernizace objektů, v současnosti je připravována další etapa rekonstrukce, kdy bude vystavěn multifunkční sál, upraveny další prostory a navýšeny kapacity učeben a ubytovacích zařízení.