Opava, Bezručovo náměstí 14
Původní palác Zemského finančního ředitelství vybudovaný v letech 1906–1907 je dnes sídlem Fakulty veřejných politik v Opavě, která zde má své kompletní zázemí včetně specializovaných odborných prostor, jakými jsou např. výukový byt, výslechová místnost či pracoviště zdravotních sester. V letech 2014 až 2016 prošla budova kompletní rekonstrukcí nákladem téměř 300 milionů korun. Součástí úprav byla i přístavba nového objektu Univerzitní knihovny Slezské univerzity v Opavě, který vyrostl ve dvoraně objektu.

Opava, Vávrovická 244/44, Opava–Palhanec
Objekt na Vávrovické ulici 244/44 byl postaven v roce 1979 jako dělnická ubytovna kampaňových pracovníků opavského cukrovaru a Slezská univerzita jej provozuje od roku 1992 jako studentské koleje. Budova prošla v letech 1999 a 2015 dvěma modernizacemi.