objekt přístupný

Kontaktní informace

Vstup

 • přístup - Nejvhodnější přístupová trasa vede z Masarykové třídy, přístupovou komunikaci tvoří povrch z dlažebních kostek.
 • sklon - Chodník před objektem má příčný sklo 6,4 % / podélný sklon 1,7 %
 • dvoukřídlé dveře - Vstupní dveře objektu jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 130 cm, vedlejší křídlo šířka 130 cm), otevírání mechanické směrem dovnitř.
 • Zvonková signalizace Interkom (výška 120 cm, odsazení od rohu 15 cm) je umístěn vlevo u dveří.
 • zádveří - Ze zádveří (šířka 500+ cm, hloubka 500+ cm) vedou do interiéru další dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 130 cm, vedlejší křídlo šířka 130 cm), které se otevírají mechanicky směrem do zádveří.
hlavní vstup hlavní vstup
zádveří hlavního vstupu zádveří hlavního vstupu

Interiér

 • pult - Pult recepce je ve výšce max. 75 cm.
 • prostor - Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Hlavní průchody (chodby) jsou široké min. 80 cm. Některé dveře do učeben jsou ovšem počítané jako zúžené i když se dají otevírat obě křídla. Zúžené průchody/průjezdy jsou 2x60 cm a 2x70cm.
 • Interiér - je přístupný celý nebo jeho větší část.
interiér 1 interiér 1
interiér 2 interiér 2
Interiér 3 Interiér 3

Výtah

 • lokalizace - Přízemí
 • výtah spojuje patra 1 ÷ 4 s dojezdy na hlavních podestách. Manipulační prostory nástupních ploch před výtahem jsou dostatečné. Mezera mezi nástupní plochou a kleci je 3 cm!
 • parametry výtahu: Dveře (šířka) klecové 80 cm, šachetní 80 cm, otevírání automatické. Klec šířka 120 cm, hloubka 125 cm. Klec je průchozí, dveře jsou na čelní stěně. Klec je vybavená madlem na boční stěně, výška madla max. 110 cm. Sklopné sedátko ANO, funkční ve všech polohách.
 • ovládače: na nástupních plochách jsou ve výšce max. 115 cm, reliéf tlačítka ploché, vystouplé, Braillovo písmo/číslice ANO (vedle tlačítek). Výška horního ovládače uvnitř klece je max. 120 cm, odsazení od nejbližšího rohu 20 cm, reliéf tlačítka ploché, vystouplé, Braillovo písmo/číslice ANO (vedle tlačítek).
 • výtah má akustické hlášení dojezdu.
výtah 1 výtah 1
výtah 2 výtah 2

Upravené WC

 • samostatné WC - Uzamčené WC - Toaleta se uzamyká, klíč je k dispozici na vrátnici. WC se nachází v přízemí.
 • parametry WC - dveře šířka 90 cm, otevírání mechanické směrem z kabiny, madlo na dveřích NE, piktogram na dveřích ANO. Rozměry kabiny z pohledu vstupu, šířka 270 cm, hloubka 290 cm, vypínač manuální, umístění uvnitř kabiny vpravo, výška 130 cm.
 • přístup k WC míse - z pohledu vstupu do kabiny zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (80+), blokovaný mobilním prvkem. Toaleta je u WC mísy vybavená jedním madlem sklopným a jedním pevným, obě s výškou ve vodorovném stavu max. 80 cm. Výška sedu 62 cm, splachování automatické.
 • vybavení WC - umyvadlo, výška max. 80 cm, podjezd pod umyvadlem (20 cm) dostatečný, baterie páková, výška max. 120 cm.
 • poznámka k upravené WC - na WC byla zjištěna závada u sklopného madla. Na stěně chybí držák madla, tím pádem je madlo stále ve vodorovné poloze. Na závadu jsme upozornili správce objektu. Dále v době našeho mapování objektu jsme zjistili, že ve IV. NP bude procházet přestavba nevyhovující upravené toalety, rozšíření manipulačního prostoru. O změnách budeme informování a objekt budeme aktualizovat.
WC 1 WC 1
WC 2 WC 2
WC 3 WC 3

Parkování

 • U objektu je 5 vyhrazených parkovacích stání.
 • Parkování pro držitele modrých parkovacích karet O7 je bez poplatku.
Parkování Parkování