Zasedání Akademické obce SU FPF 2022

  • Ondřej Honka
  • 04.07.2022
Na závěr akademického roku, ve čtvrtek 23. 6. 2022, se uskutečnilo tradiční zasedání Akademické obce Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Přítomní měli především možnost se seznámit s informacemi o činnosti fakulty za období červen 2021 až červen 2022.
Pravidelné setkání se konalo v prostorech areálu v Hradecké ulici. Jednalo se o první zasedání akademické obce fakulty s novým složením Akademického senátu FPF SU pod vedením nového předsedy Mgr. Davida Radka, Ph.D. Ten přednesl zprávu o činnosti senátu. Dalším bodem byla přehledná zpráva o činnosti fakulty prezentována děkankou prof. PhDr. Irenou Korbelářovou, Dr. Všechny zprávy byly v rámci usnesení Akademické obce SU FPF schváleny.