Personální složení (do 28.2.2019):

Interní členové:

Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., předseda
Pracoviště:Ústav fyziky
Telefon:+420 553 684 240
E-mail:zdenek.stuchlik (at) fpf.slu.czProf. PhDr. Vladimír Birgus
Pracoviště:Institut tvůrčí fotografie
Telefon:+420 553 684 388
E-mail:vlbirgus (at) volny.czDoc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.
Pracoviště:Ústav bohemistiky a knihovnictví
Telefon:+420 553 684 417
E-mail:eva.hoeflerova (at) fpf.slu.czProf. Ing. Ivan Hubač, DrSc.
Ústav:Ústav fyziky 
Telefon:+420 553 684 291
+421 260 295 681
E-mail:hubac (at) fmph.uniba.skProf. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
Pracoviště:Ústav středoevropských studií (Fakulta veřejných politik SU)
Telefon:+420 553 684 181
E-mail:dusan.janak (at) fvp.slu.czProf. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Pracoviště:Ústav historických věd
Telefon:+420 553 684 470
E-mail:zdenek.jirasek (at) fpf.slu.czProf. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc.
Pracoviště:Ústav informatiky
Telefon:+420 553 684 361
Fax:+420 553 716 370
E-mail:jozef.kelemen (at) fpf.slu.czDoc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc.
Pracoviště:Ústav informatiky 
Telefon:+420 553 684 362
E-mail:alice.kelemenova (at) fpf.slu.czDoc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Pracoviště:Ústav historických věd
Telefon:+420 553 684 480
E-mail:jiri.knapik (at) fpf.slu.czProf. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. 
Pracoviště:Ústav historických věd
Telefon:+420 553 684 476
E-mail:irena.korbelarova (at) fpf.slu.czProf. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Pracoviště:VŠB-TU Ostrava, Institut fyziky
Telefon:+420 597 323 129
E-mail:jaromir.pistora (at) vsb.czDoc. Ing. Petr Sosík, Dr.
Pracoviště:Ústav informatiky
Telefon:+420 553 684 364
E-mail:petr.sosik (at) fpf.slu.cz

Prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr. h. c.
Pracoviště:
Institut tvůrčí fotografie
Telefon:
+420 554 295 110
E-mail:
jindrastreit (at) mujbox.cz
Doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.
Pracoviště:Institut tvůrčí fotografie
Telefon:+420 553 684 384
E-mail:jiri.sio (at) post.cz
Externí členové:

Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice
Telefon:+420 466 036 073
E-mail:martin.capsky (at) upce.cz
Doc. RNDr. Emil Běták, DrSc.
Pracoviště:Akademie věd Slovenské republiky
Telefon:+421 259 410 573
E-mail:betak (at) savba.skProf. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. 
Pracoviště:Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
Telefon:+420 221 912 499
E-mail:jiri.bicak (at) mff.cuni.czProf. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
Pracoviště:Filozofická fakulta UK Praha
Telefon:+420 221 619 311
E-mail:lenka.bobkova (at) ff.cuni.czProf. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.
Pracoviště:Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Praha
Telefon:+420 323 620 113
E-mail:director (at) asu.cas.czDoc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
Pracoviště:Archeologický ústav AV ČR, v.v.i. Brno
Telefon:+420 515 911 102
E-mail:kouril (at) arub.czDoc. RNDr. Jiří Langer, CSc.
Pracoviště:Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
Telefon:+420 221 912 502
E-mail:jiri.langer (at) mff.cuni.czProf. Irina Perfiljeva, CSc.
Pracoviště:Přírodovědecká fakulta OU Ostrava
Telefon:+420 597 091 408
E-mail:irina.perfilieva (at) osu.cz


Prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc.
Pracoviště:Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Telefon:+421 552 347 166
E-mail:stefan.sutaj (at) upjs.sk


Prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.
Pracoviště:Národohospodářská fakulta VŠE Praha
Telefon:+420 224 095 503
E-mail:

alesskrivan (at) hotmail.com