Telefonní kontakty

01

+420 553 684 456

Místnost

doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.

Email: gabriela.rykalova@fpf.slu.cz

Proděkanka pro vědu a zahraniční styky

Vedoucí Oddělení germanistiky

Koordinátorka kombinovaného studia Oddělení germanistiky

     

                                                                                                          

Konzultační hodiny:

ZS 2021

čtvrtek 7:30 - 9:30

(doporučuji domluvu předem)


Vědecké zaměření:

                Německá jazykověda

 

 

Vzdělání:

2015                Ukončení habilitačního řízení na OU v Ostravě (Doc.)

                        Téma habilitační práce: Das Partizip im Deutschen.

2008                Obhajoba rigorózní práce na Slezské univerzitě v Opavě (PhDr.)

Téma rigorózní práce: Entwicklungstendenzen in der Presse. Dargestellt an journalistischen Textsorten der deutschsprachigen Zeitungen.

 2004               Ukončení doktorského studia na Masarykově univerzitě v Brně (Ph.D.)

Téma dizertační práce: Textsorten in der Tagespresse. Vergleich von österreichischen und deutschen Tageszeitungen.

1992 – 1999   FF Ostravské univerzity, studijní obor Český jazyk – Německý jazyk, učitelství pro 3. stupeň (Mgr.)

Téma diplomové práce: Textanalyse im Lehrwerk für DaF. Vergleich von zwei ausgewählten Lehrwerken. Textsortenvertretung im Hinblick auf Gebrauchstextsorten.

 

 

Profesní dráha:

od 11. 3. 2019 – Proděkanka po vědu a zahraniční styky

od 1. 3. 2019   do 31. 12. 2020 – Zástupce vedoucího Ústavu cizích jazyků

od 1. 9. 2008   – Vedoucí Oddělení germanistiky na Ústavu cizích jazyků

od 1. 9. 1999   – Ústav cizích jazyků, Slezská univerzita v Opavě 


Přednášková činnost na Julius-Maximilians-Universität ve Würzburku (Německo):            

2021                Einführung in die Fremdsprachendidaktik

2020                Einführung in die Fremdsprachendidaktik

2019                Einführung in die Fremdsprachendidaktik

2018                Vermittlung der Sprachkompetenzen im DaF-Unterricht

2016                Entwicklungstendenzen in der Tagespresse

2015                Entwicklungstendenzen in der Tagespresse

2014                Entwicklungstendenzen in der Tagespresse 

 

Řešitelka projektů

·     Podpora mezinárodních mobilit pracovníků a studentů“ Rozvojový projekt na rok 2021.

·     Zvýšení komunikačních kompetencí v anglickém jazyce u akademických a neakademických pracovníků“ Rozvojový projekt na rok 2021.

·     Rozvoj služeb a zkvalitnění zázemí pro zahraniční studenty a pracovníky“ Rozvojový projekt na rok 2021.

·     Podpora spolupráce s praxí a veřejností“ Rozvojový projekt na rok 2021.

·     Příprava výzkumného projektu“ Rozvojový projekt na léta 2019-2020.

·     Podpora výuky v cizím jazyce“ Rozvojový projekt na léta 2019-2020.

·     Podpora zahraničních mobilit akademických pracovníků a posílení mezinárodních vazeb pracovišť FPF“ Rozvojový projekt na léta 2019-2020.

·     Analýza a interpretace textu“ (SGS/4/2018), Studentská grantová soutěž.

·     Realizace mezinárodní germanistické konference“ (03/ISIP/2016, 03/ISIP/2017), Interní soutěž Institucionálního plánu SU v Opavě.


Členství v rámci SU

 •                členka Rady pro vnitřní hodnocení SU v Opavě
 •                členka Grantové komise univerzity
 •                členka a tajemník Vědecké rady FPF
 •                předsedkyně grantové komise FPF
 •                předsedkyně stipendijní komise FPF

 

Spolupráce s externími subjekty

 •                členka předsednictva Svazu germanistů ČR
 •                členka stálé komise pro metodiku hodnocení Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství v oblasti vzdělávání Filologie
 •                členka Kruhu moderních filologů
 •                členka řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava
 •                členka řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II
 •                členka pracovní skupiny MAP Čtenářská a matematická gramotnost
 •                členka pracovní skupiny MAP II Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka
 

Vedení seminářů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Německá gramatika hravě“. Kravaře 2019.

Tipy a triky do hodin němčiny“. Ostrava / Olomouc / Brno 2019.

Kouzelná hra se slovy aneb jak se učit slovní zásobu“, Ostrava / Brno / Olomouc 2017.

Mit Texten motivieren“. Ostrava / Brno / Olomouc / Žilina 2016.

Grammatik? Super!“. Ostrava / Brno / Olomouc / Zlín / Praha 2015.

 


Pracoviště

01

Ústav cizích jazyků

docent

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Ústav cizích jazyků