doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.

Email: gabriela.rykalova@fpf.slu.cz

Proděkanka pro vědu a zahraniční styky

Vedoucí Oddělení germanistiky

Zástupce vedoucího Ústavu cizích jazyků

Koordinátorka kombinovaného studia Oddělení germanistiky

     

                                                                                                          

Konzultační hodiny:

konzultace jsou momentálně možné jen telefonicky   Vědecké zaměření:

                   Německá jazykověda

    

    

   Vzdělání:

   2015                Ukončení habilitačního řízení na OU v Ostravě (Doc.)

                           Téma habilitační práce: Das Partizip im Deutschen.

   2008                Obhajoba rigorózní práce na Slezské univerzitě v Opavě (PhDr.)

   Téma rigorózní práce: Entwicklungstendenzen in der Presse. Dargestellt an journalistischen Textsorten der deutschsprachigen Zeitungen.

    2004               Ukončení doktorského studia na Masarykově univerzitě v Brně (Ph.D.)

   Téma dizertační práce: Textsorten in der Tagespresse. Vergleich von österreichischen und deutschen Tageszeitungen.

   1992 – 1999   FF Ostravské univerzity, studijní obor Český jazyk – Německý jazyk, učitelství pro 3. stupeň (Mgr.)

   Téma diplomové práce: Textanalyse im Lehrwerk für DaF. Vergleich von zwei ausgewählten Lehrwerken. Textsortenvertretung im Hinblick auf Gebrauchstextsorten.

    

    

   Profesní dráha:

   od 12. 3. 2019 – Proděkanka po vědu a zahraniční styky

   od 1. 3. 2019   – Zástupce vedoucího Ústavu cizích jazyků

   od 1. 9. 2008   – Vedoucí Oddělení germanistiky na Ústavu cizích jazyků

   od 1. 9. 1999   – Ústav cizích jazyků, Slezská univerzita v Opavě

    

   Přednášková činnost na Julius-Maximilians-Universität ve Würzburku (Německo):            

   2019                Vermittlung der Sprachkompetenzen im DaF-Unterricht

   2018                Vermittlung der Sprachkompetenzen im DaF-Unterricht

   2016                Entwicklungstendenzen in der Tagespresse

   2015                Entwicklungstendenzen in der Tagespresse

   2014                Entwicklungstendenzen in der Tagespresse

    

    

   Řešitelka projektů

   ·       Analýza a interpretace textu“ (SGS/4/2018), Studentská grantová soutěž.

   ·       Realizace mezinárodní germanistické konference“ (03/ISIP/2016, 03/ISIP/2017), Interní soutěž Institucionálního plánu SU v Opavě.

   ·       Moderní přístupy k analýze a interpretaci textu“ (SGS/12/2016), Studentská grantová soutěž.

    

   Spolupráce a členství


   Členka Vědecké rady FPF SU

   Členka Rady pro vnitřní hodnocení Slezské univerzity v Opavě

   Členka Grantové komise SGF Univerzity

   Členka Grantové komise Univerzity

   Členka předsednictva Svazu germanistů ČR

   Členka Kruhu moderních filologů

   Členka řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II

   Členka pracovní skupiny MAP Čtenářská a matematická gramotnost

   Členka pracovní skupiny MAP II


    Vedení seminářů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

   Německá gramatika hravě“. Kravaře 2019.

   Tipy a triky do hodin němčiny“. Ostrava / Olomouc / Brno 2019.

   Kouzelná hra se slovy aneb jak se učit slovní zásobu“, Ostrava / Brno / Olomouc 2017.

   Mit Texten motivieren“. Ostrava / Brno / Olomouc / Žilina 2016.

   Grammatik? Super!“. Ostrava / Brno / Olomouc / Zlín / Praha 2015.

    


   Pracoviště

   01

   Ústav cizích jazyků

   docent

   Filozoficko-přírodověd.fakulta

   Ústav cizích jazyků

   Telefonní kontakty

   01

   +420 553 684 456

   Místnost