doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.

Email: gabriela.rykalova@fpf.slu.cz

Proděkanka pro vědu a zahraniční styky

Vedoucí Oddělení germanistiky

Zástupce vedoucího Ústavu cizích jazyků

Koordinátorka kombinovaného studia Oddělení germanistiky

     

                                                                                                          

Konzultační hodiny:

konzultace jsou momentálně možné jen telefonicky   Vědecké zaměření:

                   Německá jazykověda

    

    

   Vzdělání:

   2015                Ukončení habilitačního řízení na OU v Ostravě (Doc.)

                           Téma habilitační práce: Das Partizip im Deutschen.

   2008                Obhajoba rigorózní práce na Slezské univerzitě v Opavě (PhDr.)

   Téma rigorózní práce: Entwicklungstendenzen in der Presse. Dargestellt an journalistischen Textsorten der deutschsprachigen Zeitungen.

    2004               Ukončení doktorského studia na Masarykově univerzitě v Brně (Ph.D.)

   Téma dizertační práce: Textsorten in der Tagespresse. Vergleich von österreichischen und deutschen Tageszeitungen.

   1992 – 1999   FF Ostravské univerzity, studijní obor Český jazyk – Německý jazyk, učitelství pro 3. stupeň (Mgr.)

   Téma diplomové práce: Textanalyse im Lehrwerk für DaF. Vergleich von zwei ausgewählten Lehrwerken. Textsortenvertretung im Hinblick auf Gebrauchstextsorten.

    

    

   Profesní dráha:

   od 12. 3. 2019 – Proděkanka po vědu a zahraniční styky

   od 1. 3. 2019   – Zástupce vedoucího Ústavu cizích jazyků

   od 1. 9. 2008   – Vedoucí Oddělení germanistiky na Ústavu cizích jazyků

   od 1. 9. 1999   – Ústav cizích jazyků, Slezská univerzita v Opavě

    

   Přednášková činnost na Julius-Maximilians-Universität ve Würzburku (Německo):            

   2019                Vermittlung der Sprachkompetenzen im DaF-Unterricht

   2018                Vermittlung der Sprachkompetenzen im DaF-Unterricht

   2016                Entwicklungstendenzen in der Tagespresse

   2015                Entwicklungstendenzen in der Tagespresse

   2014                Entwicklungstendenzen in der Tagespresse

    

    

   Řešitelka projektů

   ·       Analýza a interpretace textu“ (SGS/4/2018), Studentská grantová soutěž.

   ·       Realizace mezinárodní germanistické konference“ (03/ISIP/2016, 03/ISIP/2017), Interní soutěž Institucionálního plánu SU v Opavě.

   ·       Moderní přístupy k analýze a interpretaci textu“ (SGS/12/2016), Studentská grantová soutěž.

    

   Spolupráce a členství


   Členka Vědecké rady FPF SU

   Členka Rady pro vnitřní hodnocení Slezské univerzity v Opavě

   Členka Grantové komise SGF Univerzity

   Členka Grantové komise Univerzity

   Členka předsednictva Svazu germanistů ČR

   Členka Kruhu moderních filologů

   Členka řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II

   Členka pracovní skupiny MAP Čtenářská a matematická gramotnost

   Členka pracovní skupiny MAP II


    Vedení seminářů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

   Německá gramatika hravě“. Kravaře 2019.

   Tipy a triky do hodin němčiny“. Ostrava / Olomouc / Brno 2019.

   Kouzelná hra se slovy aneb jak se učit slovní zásobu“, Ostrava / Brno / Olomouc 2017.

   Mit Texten motivieren“. Ostrava / Brno / Olomouc / Žilina 2016.

   Grammatik? Super!“. Ostrava / Brno / Olomouc / Zlín / Praha 2015.

    


   Publikační činnost

   Monografie a sborníky:

   •           Rykalová, G. / Weiss, M. (Hg.): Textanalysis and Interpretation / Textanalyse und –interpretation. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019, ISBN 978-80-7510-353-6.
   •         Rykalová, G.: Das Partizip im Deutschen. Opava: Slezská univerzita v Opavě 2017. ISBN 978-80-7510-263-8.
   •         Kotůlková, V. / Rykalová G. (Hg.): Zentrum und Peripherie. Aus sprachwisenschaftlicher Sicht. Opava: Slezská univerzita v Opavě 2017. ISBN 978-80-7510-248-5.
   •         Weiss, M. / Rykalová, G. (Hg.): Modern Approaches to Text Analysis and Interpretation. Moderne Herangehensweisen an die Textanalyse und –interpretation. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. ISBN 978-80-7510-249-2.
   •         Kotůlková, V. / Rykalová G. (Hg.): Perspektiven der Textanalyse. Stauffenburg Verlag 2012. 350 S. ISBN: 978-3-86057-107-1.
   •         Rykalová, G.: Německy psaný tisk v hodinách němčiny. Práce s textem, vzorové analýzy, úlohy, didaktické testy. Opava 2011. ISBN 978-80-7248-645-8.
   •         Rykalová, G. / Vaňková, L. (Hg.): Neue Impulse in der tschechischen germanistischen Linguistik nach der Bologna-Reform. Brno: Tribun 2011. ISBN: 978-80-263-0098-4.
   •         Kotůlková, V. / Rykalová G. / Molnár J.: DeuCze. Paralelní korpus a jeho využití v praxi. Opava: Slezská univerzita. 2010. ISBN 978-80-7248-624-3.
   •         Rykalová, G.: Entwicklung in der Tagespresse. Dargestellt an journalistischen Textsorten der deutschsprachigen Zeitungen. SVH-Verlag 2009. ISBN 978-3-8381-0972-5.


   Kapitoly v knihách

   •         Rykalová, G.: Okkasionell gebildete Partizipialadjektive als Stilmittel in belletristischen Texten. In: Rykalová, Gabriela / Weiss, Michaela (Hg.): Textanalysis and Interpretation / Textanalyse und –interpretation. Opava: Slezská univerzita v Opavě 2019, s. 9-21.
   •         Rykalová, G.: Die Rolle der Termini in Kapitelüberschriften auf unterschiedlichen Ebenen der Fachlichkeit. In: Vaňková, Lenka (Hg.): Fach(sprach)lichkeit in fachlichem und nichtfachlichem Kontext. Berlin: Frank&Timme 2019, s. 197-212.
   •         Rykalová, G.: Arbeit mit gestaffelten Korpora. In: Weiss, Michaela / Rykalová, Gabriela (Hg.): Modern Approaches to Text Analysis and Interpretation. Moderne Herangehensweisen an die Textanalyse und –interpretation. Opava: Slezská univerzita v Opavě 2017, s. 80-93.
   •         Rykalová, G.: Das deutsche Partizip im Zentrum und an der Peripherie. In: Kotůlková, Veronika / Rykalová Gabriela (Hg.): Zentrum und Peripherie. Aus sprachwisenschaftlicher Sicht. Opava: Slezská univerzita v Opavě 2017, s. 187-206.
   •         Nálepová, J. / Rykalová, G.: Aufgabestellungen in tschechischen DaF-Lehr-Lernmitteln aus textlinguistischer Perspektive. In: Kiesendahl, Jana / Ott, Christine: Linguistik und Schulbuchforschung. Gegenstände - Methoden – Perspektiven. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG 2015, s. 157-176. 
   •       Rykalová, G.: Stilistische Funktionen des deutschen Partizips. In: Weiss, Michaela / Johnová, Markéta (Hg.): Multicultural Approach to Text Analysis and Interpretation, eds. Opava: Slezská univerzita v Opavě 2015, s. 4-22.
   •         Rykalová, G.: Emotionalität in Printmedien. In: Vaňková, Lenka (Hg.): Emotionalität im Text. Tübingen: Stauffenburg Verlag 2014, s.  211-220.
   •         Rykalová, G.: Standard und Standardvarietäten in Lehrbüchern für DaF. In: Hagemann, Jörg / Klein, Wolf Peter / Staffeldt, Sven: Pragmatischer Standard. Tübingen: Stauffenburg Verlag 2013, s. 305-316.  
   •         Rykalová, G.: Kleine Korpora, große Korpora und Textsammlungen. Versuch einer korpustypologischen Zusammenschau. In: Kratochvílová, Iva / Wolf, Norbert R.: Grundlagen einer sprachwissenschaftlichen Quellenkunde. Tübingen: Gunter Narr 2013, s. 185-198.
   •         Rykalová, G.: Erste Schritte einer sprachwissenschaftlichen Textanalyse. In: Kotůlková, Veronika / Rykalová Gabriela (Hg.): Perspektiven der Textanalyse. Stauffenburg Verlag 2012, s. 299-307.
   •         Rykalová, G.: Komposita mit Partizip als zweiter Konstituente. Eine korpusgestützte Analyse. In: Kratochvílová, I. / Wolf, N. (Hg.): Kompendium Korpuslinguistik. Heidelberg, 2010. ISBN 978-3-8253-5793.
   •         Rykalová, G.: Partizipien im deutsch-tschechischen Korpus. Erste Vorüberlegungen. In: Kratochvílová, I. / Nálepová, J. (Hg.): Sprache: Deutsch. Beiträge des internationalen germanistischen Symposiums Opava / Sambachshof. Opava 2008, s. 108-112.


   Články v odborných časopisech

   •         Rykalová, G.: Übersetzung als Problemlösung. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 1/2018 (Bd. 32), s. 43-52.
   •         Rykalová, G. Wortspiele und idiomatische Wortverbindungen als harte Nuss für Übersetzer. In: ACC Journal 3/2017, s. 227-235.
   •         Rykalová, G: Gestaffelte Korpora als Mittel zur Untersuchung des be-präfigierten Partizips. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica Nr. 20, 2017, s. 71-78.      
   •      Rykalová, G.: Fachkommunikation in unterschiedlichen Fachstilen. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica Nr. 17, 2015, s. 31-47. 
   •        Kotůlková, V. / Rykalová G.: Sprachökonomie und Informationsverdichtung als textsortenspezifische Stilmittel. In: Aussieger Beiträge Jg. 9, 2015, s. 103-1118.
   •         Rykalová, G.: Jelen přeplotil skok. Kontrastiver Vergleich von Wortspielen und idiomatischen Wortverbindungen. In: Studia germanistica. Nr. 15. Ostravská univerzita 2014, s. 17-27.
   •         Rykalová, G: Geschriebenes oder gesprochenes Deutsch? Über die Besonderheiten der Comicsprache. In: Jellitto-Piechulik, Gabriela / Księzyk, Felicja (Hg.): Germanistische Werkstatt 4. Deutsche Sprache und Literatur im Wandel. Opole 2011. ISSN: 1509-2178, s. 127-140.
   •         Rykalová, G: Emotionen in Comics. In: Studia germanistica. Nr. 6. Ostravská univerzita 2010, s. 215-223.
   •         Rykalová, G.: Die heutige Tagespresse und ihre Textsorten. Teil II. In: Studia germanistica. Nr. 3. Ostravská univerzita 2008, s. 107-116.
   •         Rykalová, G.: Die heutige Tagespresse und ihre Textsorten. Teil I. In: Studia germanistica. Nr. 2. Ostravská univerzita 2007, s. 93-105.
   •         Rykalová, Gabriela: Das Problem der Objektivität bei der Berichterstattung. In: Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity, roč. 11, 2006, s. 91-97.
   •         Rykalová, Gabriela: Textsorten in der deutschen und österreichischen Tagespresse. Ergebnisse einer Analyse. In: Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity, roč. 10, 2005, s. 101-109.
   •         Rykalová, Gabriela: Journalistische Textsorten und Ihre Einteilung. In: Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity, roč. 8, 2003, s. 85-93.


   Odborné články ve sbornících:

   •         Kotůlková, V. / Rykalová, G.: Modale Aspekte infiniter Konstruktionen. Eine Herausforderung für Übersetzer. In: Bohušová, Zuzana / Ďuricová, Alena (Hg.): Germanistik interdisziplinär. Beiträge der 22. Linguistik- und Literaturtage in Banská Bystrica. Schriftenreihe „Sprache & Sprachen in Forschung und Anwendung“. Hamburg: Verlag Dr. Kovač. 2016, s. 205-217.
   •        Rykalová, G.: Zeitungstexte im DaF-Unterricht. In: Deutsch als Fremdsprache der (Geistes)Wissenschaften. Didaktik – Deutsch als Fremdsprache. Brno 2013, s. 106-113. ISBN 978-80-263-0377-0.
   •        Rykalová, G.: Das Interview – eine attraktive Darstellungsform. In: Spáčilová, L. / Vaňková, L. (Hg.): Germanistische Linguistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien. Brno 2009.  ISBN 978-80-87192-05-4, s. 157-167.
   •        Rykalová, G.: Börsenberichte in der deutschsprachigen Tagespresse. Sprachliche Besonderheiten dieser Textsortenvariante und Folgerungen für die Fachsprachendidaktik an tschechischen Hochschulen. In: Blahak / Piber (Hg.): Deutsch als Fachbezogene Fremdsprache in Grenzregionen. Bratislava 2008. ISBN 978-80-225-2606-7, s. 87-93.
   •        Rykalová, G.: Zum Lesen motivieren. In: Burkhart, M. G. / Chebenová, V. / Dvorecký, M. a kol.(Hg.): Motivation für Deutsch. Nitra 2007, s. 481-488.
   •         Rykalová, G.: Zeitung und Alltagssprache. Über die Entwicklungstendenzen in der Tagespresse. In.: Ondráková / Vaňková (Hg.): Germanistik an tschechischen Universitäten – Gegenwart und Zukunft. Hradec Králové / Ostrava 2007, s.115-120.
   •         Rykalová, Gabriela: Infografiken und Texte. Ein Beitrag zur linguistischen Begriffsbestimmung. In: Kratochvílová, I. / Vaňková, L. (Hg.): Germanistik im Spiegel der Generationen. Festschrift für Prof. PhDr. Zdeněk Masařík, DrSc. zu seinem 75. Geburtstag. Slezská univerzita v Opavě / Ostravská univerzita 2004, s. 211-218.
   •        Rykalová, Gabriela: Die Infografik in der österreichischen und tschechischen Tagespresse. In: Korčáková, J. / Beyer, J. (Hg.): Königgrätzer Linguistik- und Literaturtage. Hradec Králové 2003, s. 186-192. 

    

   Učebnice:

   •        Autorka české mutace: Schritte international Neu 4, Glossar XXL Deutsch-Tschechisch – Německo-český slovníček. München: Hueber Verlag 2018. ISBN 978-3-19-801084-6.
   •        Autorka české mutace: Schritte international Neu 3, Glossar XXL Deutsch-Tschechisch – Německo-český slovníček. München: Hueber Verlag 2018. ISBN 978-3-19-401084-0.
   •         Autorka české mutace: Schritte international Neu 2, Glossar XXL Deutsch-Tschechisch – Německo-český slovníček. München: Hueber Verlag 2017. ISBN 978-3-19-721082-0.
   •         Autorka české mutace: Schritte international Neu 1, Glossar XXL Deutsch-Tschechisch – Německo-český slovníček. München: Hueber Verlag 2017. ISBN 978-3-19-421082-0.
   •        Členka autorského týmu: SUPER! 2. Němčina jako druhý cizí jazyk. München: Hueber Verlag 2015. ISBN: 978-3-19-001064-6.
   •         Členka autorského týmu: SUPER! 3. Němčina jako druhý cizí jazyk. München: Hueber Verlag 2015. ISBN: 978-3-19-001064-6. 


   Překlady:

   •         Schritte international Neu 5. Glossarliste Deutsch-Tschechisch. Hueber Verlag 2019. ISBN 978-3-19-301086-5.
   •         Schritte international Neu 6. Glossarliste Deutsch-Tschechisch. Hueber Verlag 2019. ISBN 978-3-19-601086-2.


   Skripta, studijní opory:

   •         Rykalová, G.: Deutsche Phraseologie. Slezská univerzita v Opavě 2017.
   •         Rykalová, G.: Einführung in die Übersetzungwissenschaft. Slezská univerzita v Opavě 2017.
   •         Rykalová, G.: Übersetzung in Praxis. Slezská univerzita v Opavě 2017.
   •         Rykalová, G.: Jazyk německých médií. Slezská univerzita v Opavě 2017.
   •         Rykalová, G.: Textsorten in Printmedien. Slezská univerzita v Opavě 2017.
   •         Rykalová, G.: Německy psaný tisk v hodinách němčiny. Práce s textem, vzorové analýzy, úlohy, didaktické testy. Opava 2013. ISBN 978-80-7248-645-8.
   •         Rykalová, G.: Textlinguistik 1. Slezská univerzita v Opavě 2013.
   •         Rykalová, G.: Die Zeitung – ein Multimedium. Slezská univerzita v Opavě 2013.
   •         Rykalová, G.: Jazyk německých médií. Slezská univerzita v Opavě 2013.
   •         Rykalová, G.: Textsorten in Printmedien. Slezská univerzita v Opavě 2013.
   •         Rykalová, G.: Německá morfologie. Slezská univerzita v Opavě 2013.
   •         Kotůlková, V. / Rykalová, G. / Molnár, J.: DeuCze. Paralelní korpus a jeho využití v praxi. CD-ROM. Opava: Slezská univerzita. 2010. ISBN 978-80-7248-624-3.

   Ostatní:
   •          Rykalová, Gabriela: Mysleme na budoucnost svých dětí. In: Cizí jazyky, 2012/2013, roč. 56, č. 3. ISSN 1210-0011, S. 41-42.


   Recenze:

   •          Recenze na knihu: Wolf, Norbert Richard (Hg.): Martin Luther und die deutsche Sprache – damals und heute. Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2017, 217 s. ISBN 978-3-8253-6814-2. In Studia Germanistica. Nr. 22. Ostravská univerzita 2018. ISSN 1803-408X, s. 75-76.
   •          Recenze na knihu: Goldhahn, Agnes: Tschechische und deutsche Wissenschaftssprache im Vergleich: Wissenschaftliche Artikel der Linguistik. Berlin:  Frank & Timme Verlag, ISBN 978-3-7329 -0332 -0, 226 S.  In Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre. Bd. 11 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2017, s. 266-267.
   •          Recenze na knihu: Bergerová, Hana / Vaňková, Lenka et al.: Lexikalische Ausdrucksmittel der Emotionalität im Deutschen und im Tschechischen. Ostrava: Universität Ostrava 2015, 262 s. ISBN 978-80-7464-460-3. In Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre. Bd. 10 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2016, s. 159-161.
   •          Recenze na knihu: Vaňková Lenka et al. (Hg.): Emotionalität in deutschen und tschechischen Medientexten. Ostrava: Ostravská univerzita 2012, 207 s. ISBN 978-80-7464-187-9. In: Brünner Beiträge zu Germanistik und Nordistik 28/2014/1-2, ISBN 978-80-210-7213-8, ISSN 1803-7380, S. 238-240.
   •          Recenze na knihu: Kotůlková, Veronika (2009): Deutsche Determinativkomposita und ihre Äquivalente im Tschechischen. Eine korpusbasierte kontrastive Studie. Saarbrücken: Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, 147 Seiten. ISBN 978-3-8381-0448-5. In: Brünner Beiträge zu Germanistik und Nordistik. 16/2011/1-2. ISBN 978-80-210-5595-7, ISSN 1803-7380, S. 206-207.