Telefonní kontakty

Místnost

prof. MgA. Marek Jícha

Email: marek.jicha@fpf.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav filmové, televizní a rozhl. tvorby

profesor

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Ústav filmové, televizní a rozhl. tvorby