proděkanka pro vědu a zahraniční styky

referentky pro vědu