Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo Matematickému ústavu Slezské univerzity dle § 82 a 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) oprávnění konat habilitační řízení v oborech

a oprávnění konat řízení ke jmenování profesorem v oboru

Podmínky habilitace a jmenování profesorem na Slezské univerzitě v Opavě v matematických oborech.

Další informace najdete v menu vpravo.