Kandidát: doc. RNDr. Artur Sergyeyev, DSc.

Profesorské řízení zahájeno: 23. 2. 2022
Pracoviště: Matematický ústav v Opavě, Slezská univerzita v Opavě
Obor: Matematika – Matematická analýza

Curriculum vitae doc. Sergyeyeva

Komise:

Hodnotící komise byla ustanovena ve složení:

prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (Slezská univerzita v Opavě) – předseda
prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. RNDr. Ľubormír Snoha, DrSc., DSc. (UMB Banská Bystrica, Slovensko)
prof. Willard Miller (University of Minnesota, USA)
prof. Sergei Trofimchuk (Universidad de Talca, Chile)

Report of the Evaluation Committee

Řízení ke jmenování profesorem a profesorská přednáška s názvem "Integrabilita ve vyšších dimenzích" proběhly dne 15. 9. 2022 před Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě.

Řízení před před Vědeckou radou Slezské univerzity v Opavě proběhlo kladně dne 27. 9. 2022. Prezident republiky jmenoval doc. RNDr. Artura Sergyeyeva, DSc. profesorem s účinností od 29. 11. 2022.


Kandidát: doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.

Profesorské řízení zahájeno: 19. 9. 2019
Pracoviště: docentka Matematického ústavu v Opavě
Obor: Matematika – Matematická analýza
Curriculum vitae doc. Štefánkové

Komise:

Hodnotící komise byla ustanovena ve složení:

prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (Masarykova univerzita, Brno) – předsedkyně
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (Slezská univerzita v Opavě)
prof. Dr. hab. Roman Ger (Uniwersytet Slaski, Katowice, Polsko)
prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc. (MÚ AVČR, Praha)
prof. RNDr. Lubomír Snoha, DSc., DrSc. (Univerzita M. Bela Banská Bystrica)


Stanovisko hodnotící komise

Řízení ke jmenování profesorem

Řízení ke jmenování profesorem a profesorská přednáška s názvem "Chaos in discrete dynamical systems" proběhly dne 26. 2. 2020 před Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě.

Jmenovací řízení bylo na žádost doc. Štefánkové zastaveno dne 24. 8. 2020.


Kandidát: Dr. hab. Janusz Andrzej Brzdęk, PhD.

Profesorské řízení zahájeno: 19. 1. 2016
Pracoviště: Associate professor, Department of Mathematics, Pedagogical University Kraków, Polsko
Obor: Matematika – Matematická analýza

Komise:

Hodnotící komise byla ustanovena ve složení:

prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (Matematický ústav v Opavě) – předseda
prof. dr. hab. Roman Ger (Silesian University, Katowice, Poland)
prof. dr. hab. Kazimierz Nikodem (University Bielsko-Bilala, Poland)
prof. Dr. Ludwig Reich (Karl-Franzens Universität, Graz, Austria)
doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D. (Matematický ústav v Opavě)

Report of the Evaluation Committee

Řízení ke jmenování profesorem a profesorská přednáška s názvem "Fixed point results and Ulam stability" proběhly dne 26. 9. 2016 před Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě.

Řízení před před Vědeckou radou Slezské univerzity v Opavě proběhlo kladně a dne 7. 10. 2016 byl odeslán návrh na jmenování profesorem na MŠMT. Prezident republiky jmenoval Dr. hab. Janusze Andrzeje Brzdęka, PhD. profesorem s účinností od 23. 6. 2017.


Kandidát: doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.

Profesorské řízení zahájeno: 19. 1. 2011
Pracoviště: docentka Matematického ústavu v Opavě
Obor: Matematika – Matematická analýza
Curriculum vitae doc. Štefánkové
Prohlášení spoluautorů

Komise:

Hodnotící komise byla ustanovena ve složení:

prof. RNDr. Lubomír Snoha, DSc., DrSc. (Univerzita M. Bela Banská Bystrica) – předseda
prof. Dr. hab. Karol Baron (Uniwersytet Slaski, Katowice, Polsko)
prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (Masarykova univerzita, Brno)
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (Slezská univerzita v Opavě)
prof. Dr. Víctor Jiménez López (Universidad Murcia, Španělsko)
Stanovisko hodnotící komise
Report of the Evaluation Committee

Profesorské řízení a profesorská přednáška "Chaos in discrete dynamical systems" proběhly před Vědeckou radou Matematického ústavu dne 9. 6. 2011. Vědecká rada jednomyslně doporučila návrh k dalšímu řízení.

Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě na svém zasedání dne 13. 9. 2011 návrh ke jmenování profesorem doc. Štefánkové neschválila poměrem hlasů: 5 kladných, 14 záporných, 5 neplatných.

Reakce předsedy Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě.

Reakce člena Vědecké rady prof. RNDr. Martina Černohorského, CSc. ze dne 19. 9. 2011.

Jmenovací řízení bylo oficiálně zastaveno oznámením na MŠMT dne 13. 9. 2011.


Kandidát: doc. Mgr. Petr Hájek, DrSc.

Profesorské řízení zahájeno: 4. 10. 2010
Pracoviště: vedoucí vědecký pracovník Matematického ústavu AV ČR v Praze
Obor: Matematika – Matematická analýza

Komise:

Po schválení Vědeckou radou Matematického ústavu byla ustanovena hodnotící komise ve složení:

prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (Slezská univerzita v Opavě) – předseda
prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc. (Matematický ústav AV ČR Praha)
prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.(Slezská univerzita v Opavě)
prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. (Univerzita Karlova, Praha)
Prof. Dr. hab. Jaroslav Zemánek, DrSc. (IM PAN Warszawa, Polsko)

Stanovisko hodnotící komise

Profesorské řízení a profesorská přednáška "Tenzorové součiny Banachových prostorů" proběhly před Vědeckou radou Matematického ústavu dne 17. 2. 2011.

Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě dne 19. 4. 2011 doporučila návrh k dalšímu řízení. Prezident republiky jmenoval doc. Mgr. Petra Hájka, DrSc. profesorem s účinností od 1. 2. 2012.


Kandidát: Dr. hab. Zygfryd Kominek

Profesorské řízení zahájeno: 3. 9. 2007
Pracoviště: Uniwersytet Śląski,Katowice, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemi
Obor: Matematika - Matematická analýza

Komise:

Po schválení Vědeckou radou Matematického ústavu byla dne 11. 9. 2007 ustanovena hodnotící komise ve složení:

prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (Slezská univerzita v Opavě) – předseda
prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. (Masarykova univerzita v Brně) 
prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (Slezská univerzita v Opavě)
prof. dr hab. Roman Ger (Slezská univerzita, Katowice)
prof. dr hab. Kazimierz Nikodem (Univerzita Bielsko-Biała)

Stanovisko hodnotící komise

Profesorské řízení a profesorská přednáška "Regularity behaviour of functional equations and inequalities" proběhly před Vědeckou radou Matematického ústavu dne 12. 2. 2008.

Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě dne 22. 4. 2008 doporučila návrh k dalšímu řízení. Prezident republiky jmenoval Dr. hab. Kominka profesorem s účinností od 1. 11. 2008.


Kandidát: doc. RNDr. Miroslav Krbec, CSc., DSc.

Profesorské řízení zahájeno: 10. 8. 2007
Pracoviště: Matematický ústav Akademie věd ČR
Obor: Matematika - Matematická analýza

Komise:

Po schválení Vědeckou radou Matematického ústavu byla dne 11. 9. 2007 ustanovena hodnotící komise ve složení:

prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (Slezská univerzita v Opavě) – předseda
prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. (ZČU, Plzeň)
prof. RNDr. Jan Malý, DrSc. (Univerzita Karlova, Praha)
prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (Slezská univerzita v Opavě)
RNDr. Eduard Feireisl, DrSc. (Matematický ústav AV ČR Praha)

Stanovisko hodnotící komise

Profesorské řízení a profesorská přednáška "Cesty k moderní teorii prostorů funkcí. Ideje, motivace, techniky" proběhly před Vědeckou radou Matematického ústavu dne 12. 2. 2008.

Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě dne 22. 4. 2008 doporučila návrh k dalšímu řízení. Prezident republiky jmenoval doc. Krbce profesorem s účinností od 1. 11. 2008.


Kandidát: doc. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc.

Profesorské řízení zahájeno: 2. 10. 2006
Pracoviště: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Obor: Matematika - Matematická analýza
Komise:

Po schválení Vědeckou radou Matematického ústavu byla dne 2. 10. 2006 ustanovena hodnotící komise ve složení:

prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (Slezská univerzita v Opavě) – předseda
prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc. (Univerzita Komenského, Bratislava)
prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc. (Masarykova univerzita, Brno)
prof. RNDr. Jan Malý, DrSc. (Univerzita Karlova, Praha)
prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. (Matematický ústav AV ČR Praha)

Stanovisko hodnotící komise

Profesorské řízení a profesorská přednáška "Minimálnost v diskrétní dynamice" proběhly před Vědeckou radou Matematického ústavu dne 8. února 2007.

Návrh na jmenování profesorem byl schválen Vědeckou radou Slezské univerzity dne 11. 9. 2007. Prezident republiky jmenoval doc. Snohu profesorem s účinností od 20. 5. 2008.


Kandidát: doc. RNDr. Vladimír Müller, DrSc.

Profesorské řízení zahájeno: 4. 1. 2005 
Pracoviště: Matematický ústav Akademie věd České republiky v Praze – vedoucí vědecký pracovník.
Obor: Matematika - Matematická analýza

Komise:

Po schválení Vědeckou radou Matematického ústavu byla dne 21. 3. 2005 ustanovena hodnotící komise ve složení:

prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (Slezská univerzita v Opavě) – předseda
prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. (Masarykova univerzita v Brně) 
prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. (Matematický ústav AV ČR v Praze) 
prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc. (České vysoké učení technické v Praze) 
prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze)

Stanovisko hodnotící komise

Profesorské řízení a profesorská přednáška "Regulární operátorové funkce" proběhly před Vědeckou radou Matematického ústavu dne 30. května 2005.

Návrh na jmenování profesorem byl schválen Vědeckou radou Slezské univerzity dne 27. 9. 2005. Prezident republiky jmenoval doc. Müllera profesorem s účinností od 2. 5. 2006.


Kandidát: doc. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.

Profesorské řízení zahájeno: 4. 1. 2005 
Pracoviště: Matematický ústav Akademie věd České republiky v Praze – vedoucí vědecký pracovník.
Obor: Matematika - Matematická analýza

Komise:

Po schválení Vědeckou radou Matematického ústavu byla dne 21. 3. 2005 ustanovena hodnotící komise ve složení:

prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (Slezská univerzita v Opavě) – předseda
prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. (Masarykova univerzita v Brně) 
prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. (Matematický ústav AV ČR v Praze) 
prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc. (České vysoké učení technické v Praze) 
prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze)

Stanovisko hodnotící komise

Profesorské řízení a profesorská přednáška "Prostory holomorfních funkcí v různých souvislostech" proběhly před Vědeckou radou Matematického ústavu dne 30. května 2005.

Návrh na jmenování profesorem byl schválen Vědeckou radou Slezské univerzity dne 27. 9. 2005. Prezident republiky jmenoval doc. Engliše profesorem s účinností od 2. 5. 2006.


Kandidát: doc. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc.

Profesorské řízení zahájeno: 7. 2. 2000 
Datum a místo narození: 15. 3. 1941, Gelnica, SR 
Pracoviště: Matematický ústav Akademie věd České republiky v Praze – vedoucí vědecký pracovník
Obor: Matematika - Matematická analýza

Komise:

Po schválení Vědeckou radou Matematického ústavu byla dne 7. 2. 2000 ustanovena hodnotící komise ve složení:

prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc. (Matematický ústav AV ČR Praha) – předseda 
prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK Bratislava) 
prof. RNDr. Vítězslav Novák, DrSc. (Přírodovědecká fakulta MU Brno) 
prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (Matematický ústav SU Opava) 
prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. (Matematicko-fyzikálni fakulta UK Praha)

Stanovisko hodnotící komise

Profesorské řízení a profesorská přednáška "Obecný integrál a jeho rozšiřování" proběhly před Vědeckou radou Matematického ústavu dne 10. dubna 2000.

Návrh na jmenování profesorem byl schválen Vědeckou radou Slezské univerzity dne 9. 6. 2000. Prezident republiky jmenoval doc. Schwabika profesorem s účinností od 1. 11. 2000.