2021

 • 21-27941S Teorie funkcí a příbuzné operátory na komplexních oblastech, projekt na roky 2021–2023 s rozpočtem 4 575 tis. Kč z toho 1 153 tis. Kč (2021), 1 711 tis. KČ (2022), 1 711 tis. KČ (2023).

Řešitel M. Engliš

2018

 • 16-25995S Teorie funkcí a teorie operátorů v Bergmanových prostorech a jejich aplikace II, projekt na roky 2016–2018 s rozpočtem 924 tis. Kč z toho 308 tis. Kč (2016), 308 tis. Kč (2017), 308 tis. Kč (2018).

Řešitel M. Engliš.

Řešitel J. Rosický (PřF MU, Brno), spoluřešitel M. Engliš.

2017

 • 15-12227S Analýza matematických modelů multifunkčních materiálů s hysterezí, projekt na roky 2015–2017 s rozpočtem pro MÚ 975 tis. Kč z toho 325 tis. Kč (2015), 325 tis. Kč (2016), 325 tis. Kč (2017).

Řešitel P. Krejčí (MÚ AV ČR v Praze), spoluřešitelka J. Kopfová.

2015

 • P201/12/0426 Teorie funkcí a operátorů v Bergmanových prostorech a jejich aplikace, projekt na roky 2012–2015 s rozpočtem 1 404 tis. Kč z toho 351 tis. Kč (2012), 351 tis. Kč (2013), 351 tis. Kč (2014), 351 tis. Kč (2015).

2014

 • P201/10/0887 Diskrétní dynamické systémy, projekt na roky 2010–2014 s rozpočtem 3 145 tis. Kč z toho 629 tis. Kč (2010), 629 tis. Kč (2011), 629 tis. Kč (2012), 629 tis. Kč (2013), 629 tis. Kč (2014).

Řešitelka M. Štefánková, spoluřešitel M. Lampart (VŠB-TU v Ostravě).

 • P201/10/2315 Matematické modelování procesů v hysterézních materiálech, projekt na roky 2010–2014 s rozpočtem pro MÚ 950 tis. Kč z toho 190 tis. Kč (2010), 190 tis. Kč (2011), 190 tis. Kč (2012), 190 tis. Kč (2013), 190 tis. Kč (2014).

Řešitel P. Krejčí (MÚ AV ČR v Praze), spoluřešitelka J. Kopfová.

2013

 • P201/11/0356 Riemannova, pseudo-Riemannova a afinní diferenciální geometrie, projekt na roky 2011–2013 s rozpočtem pro MÚ 1800 tis. Kč z toho 600 tis. Kč (2011), 612 tis. Kč (2012), 648 tis. Kč (2013).

Řešitel J. Mikeš (PřF UP v Olomouci), spoluřešitel M. Marvan.

2012

 • 201/09/P198 Chaos v diskrétních dynamických systémech, projekt na roky 2009–2012 s rozpočtem 872 tis. Kč, 263 tis. Kč (2009), 291 tis. Kč (2010), 0 tis. Kč (2011) - řešení projektu přerušeno, 318 tis. Kč (2012).

Řešitelka M. Mlíchová.

2011

 • 201/09/P163 Analytické a numerické metody vyšetřování hysterezního modelu filtrace v porezním prostředí, projekt na roky 2009–2011 s rozpočtem 1 065 tis. Kč, 321 tis. Kč (2009), 355 tis. Kč (2010), 389 tis. Kč (2011).

Řešitelka P. Kordulová.

2009

 • 201/07/P224 Symbolické výpočty v teorii parciálních diferenciálních rovnic, projekt na roky 2007–2009 s rozpočtem 786 tis. Kč, 236 tis. Kč (2007), 261 tis. Kč (2008), 289 tis. Kč (2009).

Řešitel H. Baran.

 • 201/07/P032 Disktétní chaos pro indukovaná zobrazení, projekt na roky 2007–2009 s rozpočtem 465 tis. Kč, 140 tis. Kč (2007), 157 tis. Kč (2008), 168 tis. Kč (2009).

Řešitel M. Lampart.

2008

 • 201/06/0318 Dynamické systémy III., na roky 2006–2008, 352 tis. Kč (2006), 369 tis. Kč (2007), 387 tis. Kč (2008).

Řešitel J. Smítal.

2007

 • 202/05/2767 Kvantová teorie pole na zakřivených prostoročasech a nekomutativní geometrie, projekt na roky 2005–2007, celkový rozpočet 353 tis. Kč, 113 tis. Kč (2005), 117 tis. Kč (2006), 123 tis. Kč (2007).

Řešitel T. Kopf.
Závěrečné hodnocení grantovou agenturou: Splněno s výhradou

 • 201/03/H152 Topologické a analytické metody v teorii dynamických systémů a matematické fyziky, projekt na roky 2003–2007, 329 tis. Kč (2003), 1 005 tis. Kč (2004), 1 131 tis. Kč (2005), 1 185 tis. Kč (2006), 810 tis. Kč (2007).

Řešitel J. Smítal, spoluřešitel Š. Schwabik (MÚ AV ČR v Praze).
Závěrečné hodnocení grantovou agenturou: Splněno

2006

 • 201/04/0538 Geometrie integrabilních systémů, projekt na roky 2004–2006, 155 tis. Kč (2004), 165 tis. Kč (2005), 175 tis. Kč (2006).

Řešitel M. Marvan.
Závěrečné hodnocení grantovou agenturou: Vynikající

2005

 • 201/03/1153 Dynamické systémy II., projekt na roky 2003–2005, 226 tis. Kč (2003), 318 tis. Kč (2004), 340 tis. Kč (2005)

Řešitel J. Smítal.
Závěrečné hodnocení grantovou agenturou: Vynikající

2004

 • 201/02/P040 Diferenciální rovnice s nelinearitou histerézního typu: Asymptotika, chaos, homogenizace, projekt na roky 2002–2004, 97 tis. Kč (2002), 105 tis. Kč (2003), 113 tis. Kč (2004),

Řešitelka J. Kopfová.
Závěrečné hodnocení grantovou agenturou: Splněno

2003

 • 201/01/P134 Chaos v diskrétních dynamických systémech, projekt na roky 2001–2003, 98 tis. Kč (2001), 105 tis. Kč (2002), 112 tis. Kč (2003),

Řešitelka M. Štefánková (Babilonová).
Závěrečné hodnocení grantovou agenturou: Vynikající

2002

 • 201/00/0724 Geometrická analýza, na roky 2000–2002, 410 tis. (2000), 473 tis. Kč (2001), 236 tis. Kč (2002).

Řešitel D. Krupka (2002 – spoluřešitelka O. Krupková).
Závěrečné hodnocení grantovou agenturou: Vynikající

 • 201/00/0859 Dynamické systémy, na roky 2000–2002, 210 tis. (2000), 265 tis. Kč (2001), 290 tis. Kč (2002).

Řešitel J. Smítal
Závěrečné hodnocení grantovou agenturou: Vynikající

1999

 • GAČR 201/98/0853 – Geometrická analýza, 329 tis. Kč (1998), 362 tis. Kč (1999)

Řešitel D. Krupka.
Závěrečné hodnocení grantovou agenturou: Vynikající

1999

 • GAČR 201/97/0001 – Dynamické systémy, 110 tis. Kč (1997), 136 tis. Kč (1998), 136 tis. Kč (1999)

Řešitel J. Smítal.
Závěrečné hodnocení grantovou agenturou: Vynikající

1996

 • GAČR 201/96/0845 – Geometrická analýza, 346 tis. Kč (1996)

Řešitel D. Krupka.
Závěrečné hodnocení grantovou agenturou: Vynikající

1996

 • GAČR 201/94/1088 – Dynamické systémy, 120 tis. Kč (1994), 265 tis. Kč (1995), 130 tis. Kč (1996)

Řešitel J. Smítal.
Závěrečné hodnocení grantovou agenturou: Vynikající

1995

 • GAČR 201/93/2245 – Geometrická analýza, 110 tis. Kč (1993), 410 tis. Kč (1994), 350 tis. Kč (1995)

Řešitel D. Krupka.
Závěrečné hodnocení grantovou agenturou: Vynikající