Ředitel Matematického ústavu v Opavě oznamuje, že dle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, bylo v Matematickém ústavu v Opavě zahájeno řízení ke jmenování profesorem v oboru Matematika – Matematická analýza.

Kandidát: doc. RNDr. Artur Sergyeyev, DSc.

Datum zahájení řízení: 23. 2. 2022
Pracoviště: Matematický ústav v Opavě, Slezská univerzita v Opavě
Obor: Matematika – Matematická analýza

Curriculum vitae

Komise:

Hodnotící komise byla ustanovena ve složení:

prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (Slezská univerzita v Opavě) – předseda
prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. RNDr. Ľubormír Snoha, DrSc., DSc. (UMB Banská Bystrica, Slovensko)
prof. Willard Miller (University of Minnesota, USA)
prof. Sergei Trofimchuk (Universidad de Talca, Chile)Další informace budou zveřejněny jakmile budou známy.