Ředitel Matematického ústavu v Opavě oznamuje, že dle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, bylo v Matematickém ústavu v Opavě zahájeno řízení ke jmenování profesorem v oboru Matematika – Matematická analýza.

Kandidát: doc. Roman Popovych, D.Sc.

Datum zahájení řízení: 5. 9. 2022
Pracoviště: Matematický ústav v Opavě, Slezská univerzita v Opavě
Obor: Matematika – Matematická analýza

Curriculum vitae

Komise:

Hodnotící komise byla ustanovena ve složení:

prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (Slezská univerzita v Opavě) – předseda
prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. dr. hab. Adam Doliwa (University of Warmia and Mazury, Polsko)
prof. Robert Milson (Dalhousie University, Halifax, Kanada)
prof. Michael Oberguggenberger (Universität Innsbruck, Rakousko)

Report of the Evaluation Committee


Řízení ke jmenování profesorem a profesorská přednáška s názvem "Group Classification of Differential Equations" proběhly dne 21. 2. 2023 před Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě.

Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě dne 18. 4. 2023 jednomyslně schválila návrh jmenovat doc. Popovyche profesorem.