• 19. 5. 2009 byl prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. zvolen řádným členem Učené společnosti České republiky.

  • 27. 1. 2009 doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D. získala Stipendium L'Oréal ČR pro ženy ve vědě – projekt České komise pro UNESCO a Akademie věd.

  • 19. 5. 2008 doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D. získala Cenu Učené společnosti České republiky pro rok 2008 v kategorii mladý vědecký pracovník za mezinárodně uznávaný přínos k rozvoji teorie dynamických systémů.

  • 14. 5. 2007 prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. získal Cenu Učené společnosti České republiky pro rok 2007 v kategorii vědeckých pracovníků za mezinárodně uznávaný přínos k rozvoji teorie operátorů, teorie funkcí několika komplexních proměnných a teorie kvantování na nesymetrických oblastech a varietách.

  • 10. 11. 2000 RNDr. Marta Babilonová (Štefánková) získala Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy ve studijním programu za mimořádné výsledky ve studiu a tvůrčí činnosti oboru Matematika–Matematická analýza.