2024

  • Podpora talentovaných studentů doktorského studia na SU 2023, celouniverzitní projekt na roky 2024–2026 s rozpočtem 270 tis. Kč pro MÚ.

Řešitelka V. Rýžová

2017

  • 01204/2016/RRC Podpora internacionalizace - Posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání, celouniverzitní projekt na roky 2016–2017 s rozpočtem 475 tis. Kč pro MÚ.

Výstupy projektu:

Řešitel M. Engliš

  • Podpora rozvoje vybraných, profesně orientovaných oborů na Slezské univerzitě v Opavě, projekt na rok 2017 s rozpočtem 185 tis. Kč pro MÚ.

Řešitelka K. Petrlová

2008

  • VaV 18/08 Dynamické systémy na dendritech, dotace 90 tis. Kč.

Řešitel M. Málek.

  • VaV 22/08 Free Boundary Problems 2008, dotace 30 tis. Kč.

Řešitelka P. Kordulová.

2006

  • VAV 1/06 Support of the European Conference on Iteration Theory, 23 tis. Kč (2006).

Řešitel M. Lampart.

  • VAV II 7/06 Dynamické systémy, 40 tis. Kč (2006).

Řešitel J. Kupka.

  • VAV II 3/06 Support of the study stay at the University College Cork, 50 tis. Kč (2006).

Řešitelka P. Kordulová.