Uchazečka: RNDr. Jana Hantáková, Ph.D.

Odborná asistentka, Matematický ústav v Opavě, Slezská univerzita v Opavě.

Název habilitační práce: On long-term behaviour of trajectories in discrete dynamical systems.

Habilitační komise

byla schválena Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 3. 3. 2022 ve složení:

Předseda:

 • prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DrSc., DSc. (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko)

Členové:

Oponenti:

 • prof. Alexander Blokh (University of Alabama at Birmingham, AL, USA) Posudek
 • prof. Víctor Jiménez López (Universidad de Murcia, Spain) Posudek
 • prof. Peter Raith (Universität Wien, Austria) Posudek

Zpráva habilitační komise

 

Habilitační přednáška

s názvem Limit sets of backward trajectories se uskutečnila dne 13. 9. 2022 na MÚ SU v Opavě.

 

Habilitační řízení

proběhlo dne 15. 9. 2022 na veřejném zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě

 

Rektor Slezské univerzity v Opavě jmenoval k datu 1. 10. 2022 RNDr. Janu Hantákovou, Ph.D. docentkou pro obor Matematika – Matematická analýza.


Uchazeč: RNDr. Matúš Dirbák, PhD.

Asistent, Katedry matematiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko.

Název habilitační práce: První kohomologické grupy minimalních toků.

Habilitační komise

byla schválena Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 3. 3. 2022 ve složení:

Předseda:

Členové:

 • prof. Tomasz Downarowicz (Wroclaw University of Science and Technology, Polsko)
 • prof. RNDr. Július Korbaš, CSc. (Univerzita Komenskeho, Bratislava, Slovensko)
 • prof. Piotr Oprocha (AGH Krakow)
 • doc. RNDr. Artur Sergyeyev, DSc.

Oponenti:

 • prof. Ethan Akin (The City College of New York, USA) Posudek
 • prof. Tomasz Downarowicz (Wroclaw University of Science and Technology, Polsko) Posudek
 • dr hab. Andrzej Biś (University of Lodz, Polsko) Posudek

Zpráva habilitační komise

 

Habilitační přednáška

s názvem Dynamical consequences of a free interval se uskutečnila dne 15. 9. 2022 na MÚ SU v Opavě.

 

Habilitační řízení

proběhlo dne 15. 9. 2022 na veřejném zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě

 

Rektor Slezské univerzity v Opavě jmenoval k datu 1. 10. 2022 RNDr. Matúše Dirbáka, PhD. docentem pro obor Matematika – Matematická analýza.


Uchazeč: Sergei Trofimchuk, Dr.Sci.

Professor, Universidad de Talca, Instituto de Matemática y Fisica, Talcha, Chile.

Název habilitační práce: Studies of dynamics of some scalar delayed models.

Habilitační komise

byla schválena Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 6. 10. 2021 ve složení:

Předseda:

Členové:

 • prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (MU v Brně)
 • prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
 • prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc. (AVČR, Praha)
 • prof. RNDr. Ľubormír Snoha, DrSc., DSc. (UMB Banská Bystrica, Slovensko)

Oponenti:

 • prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc. (VUT, Brno) Posudek
 • prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (MU v Brně) Posudek
 • prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc. (UK Bratislava, Slovensko) Posudek

 

Zpráva habilitační komise

Habilitační přednáška

s názvem The peak-and-end rule and differential equations with maxima: a view on the unpredictability of happiness se uskutečnila dne 13. 9. 2022 na MÚ SU v Opavě.

 

Habilitační řízení

proběhlo dne 15. 9. 2022 na veřejném zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě

 

Rektor Slezské univerzity v Opavě jmenoval k datu 1. 10. 2022 Sergeie Trofimchuka, Dr.Sci. docentem pro obor Matematika – Matematická analýza.


Uchazeč: RNDr. Hynek Baran, Ph.D.

Odborný asistent Matematického ústavu v Opavě.

Název habilitační práce: Integrability and Geometry.

Habilitační komise

byla schválena Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 15. 3. 2021 ve složení:

Předseda:

Členové:

 • prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc, (UP v Olomouci)
 • prof. Francesco Oliveri, Ph.D. (University of Messina, Italy)
 • assoc. prof. Raffaele Vitolo, Ph.D. (University of Salento, Italy)
 • doc. RNDr. Artur Sergyeyev, DSc.

Oponenti:

 • prof. Roman O. Popovych, D.Sc. (University of Vienna, Austria; National Academy of Sciences of Ukraine) Posudek
 • prof. Vladimir Roubtsov (University of Angers, France) Posudek
 • assoc. prof. Raffaele Vitolo, Ph.D. (University of Salento, Italy) Posudek

 

Zpráva habilitační komise

Habilitační přednáška

s názvem Symetrie integrabilních parciálních diferenciálních rovnic se uskutečnila dne 5. 10. 2021 na MÚ SU v Opavě.

 

Habilitační řízení

proběhlo dne 6. 10. 2021 na veřejném zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě.

 

Rektor Slezské univerzity v Opavě jmenoval k datu 1. 11. 2021 RNDr. Hynka Barana Ph.D. docentem pro obor Matematika – Geometrie a globální analýza.


Uchazečka: RNDr. Michaela Mlíchová, Ph.D.

Odborná asistentka Matematického ústavu v Opavě.

Název habilitační práce: ON LI-YORKE SENSITIVITY AND OTHER TYPES OF CHAOS IN DYNAMICAL SYSTEMS.

Habilitační komise

byla schválena Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 9. 9. 2019 ve složení:

Předseda:

Členové:

 • prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc, (MU v Brně)
 • prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DrSc., DSc. (UMB Banská Bystrica)
 • doc. RNDr. Katarína Janková, CSc. (UK Bratislava)
 • doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.

Oponenti:

Zpráva habilitační komise

Habilitační přednáška

s názvem Senzitivity v diskrétních dynamických systémech (On sensitivity in discrete dynamical systems) se uskutečnila dne 18. 12. 2019 na MÚ SU v Opavě.

Habilitační řízení

proběhlo dne 26. 2. 2020 na veřejném zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě.

Rektor Slezské univerzity v Opavě jmenoval k datu 1. 3. 2020 RNDr. Michaelu Mlíchovou Ph.D. docentkou pro obor Matematika – Matematická analýza.


Uchazeč: Igor Khavkine, PhD

Výzkumný pracovník Akademie věd České republiky, Praha.

Název habilitační práce: INVARIANTY V TEORII RELATIVITY A KALIBRAČNÍ TEORII.

Habilitační komise

byla schválena Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 28. 2. 2019 ve složení:

Předseda:

Členové:

 • prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. (PřF UP Olomouc)
 • prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc. (MFF UK Praha)
 • RNDr. Vojtěch Pravda, DSc. (MÚ AVČR Praha)
 • doc. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D.

Oponenti:

 • prof. Glenn Barnich (Univ. Libre de Bruxelles, Brusel, Belgie) Posudek
 • prof. Joseph Krasil'shchik (Independent University of Moscow, Moskva, Rusko) Posudek
 • prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. (PřF UP Olomouc) Posudek

Zpráva habilitační komise

Habilitační přednáška

s názvem Introduction to the Geometry of Differential Equations se uskutečnila dne 9. 9. 2019 v hotelu Belaria, Žimrovická 663, Hradec nad Moravicí.

Habilitační řízení

proběhlo dne 9. 9. 2019 na veřejném zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě.

Rektor Slezské univerzity v Opavě jmenuje k datu 1. 10. 2019 Igora Khavkine, PhD docentem pro obor Matematika – Geometrie a globální analýza.


Uchazeč: Roman Popovych, D.Sc.

Výzkumný pracovník - senior v projektu Podpora mezinárodní mobilty výzkumných pracovníků na SU (1. 9. 2018 - 28. 2. 2019), MÚ v Opavě.
Senior Postdoc, Stand-alone project P30233 of FWF, Department of Mathematics, University of Vienna, Austria.

Název habilitační práce: SYMMETRIES AND CONSERVATION LAWS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS.

Habilitační komise

byla schválena Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 28. 2. 2019 ve složení:

Předseda:

Členové:

 • prof. RNDr. Josef Janyška, DSc. (PřF MU Brno)
 • prof. RNDr. Ivan Kolář, DrSc. (PřF MU Brno)
 • doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D. (FJFI ČVUT Praha)
 • doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.

Oponenti:

 • prof. George Bluman (Univ. of British Columbia, Vancouver, Kanada) Posudek
 • doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D. (FJFI ČVUT Praha) Posudek
 • prof. Pavel Winternitz (Univ. de Montréal, Montréal, Kanada) Posudek

Zpráva habilitační komise

Habilitační přednáška

s názvem Methods for construction of local conservation laws se uskutečnila dne 9. 9. 2019 v hotelu Belaria, Žimrovická 663, Hradec nad Moravicí.

Habilitační řízení

proběhlo dne 9. 9. 2019 na veřejném zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě.

Rektor Slezské univerzity v Opavě jmenuje k datu 1. 10. 2019 Romana Popovyche, D.Sc. docentem pro obor Matematika – Geometrie a globální analýza.


RNDr. Karel Hasík, Ph.D.

odborný asistent s vědeckou hodností Matematického ústavu v Opavě,
Název habilitační práce: ON SOME SPECIAL TYPES OF SOLUTIONS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS.

Habilitační komise

byla schválena Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 17. 2. 2015 ve složení:

Předseda:

Členové:

 • prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. (PřF MU Brno)
 • prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
 • prof. RNDr. Milan Medveď, DrSc. (Univerzita Komenského Bratislava)
 • RNDr. Ivo Vrkoč, DrSc. (MÚ AVČR Praha)

Oponenti:

 • prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. (PřF MU Brno) Posudek
 • prof. Armengol Gasull (Universita Autonoma Barcelona, Španělsko) Posudek
 • prof. Anatoli Ivanov (Pennsylvania State University, USA) Posudek

Zpráva habilitační komise

Habilitační přednáška

s názvem Limitní cykly v Liénardově modelu a v modelu dravec-kořist se uskutečnila dne 23. 9. 2015 na MÚ SU v Opavě.

Habilitační řízení

se uskutečnilo dne 5. 10. 2015 na veřejném zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě.

Rektor Slezské univerzity v Opavě jmenoval k 6. 10. 2015 RNDr. Karla Hasíka, Ph.D. docentem pro obor Matematika–Matematická analýza.


RNDr. Michal Málek, Ph.D.

odborný asistent s vědeckou hodností Matematického ústavu v Opavě,
Název habilitační práce: CHAOS AND OMEGA LIMIT SETS IN ONE-DIMENSIONAL DYNAMICAL SYSTEMS.

Habilitační komise

byla schválena Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 2. 10. 2012 ve složení:

Předseda:

Členové:

 • prof. Dr. Francisco Balibrea (Universidad de Murcia, Spain)
 • prof. Dr. Peter Raith (Universität Wien, Austria)
 • prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc. (Univerzita M. Bela, Banská Bystrica, Slovensko)
 • doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.

Oponenti:

Zpráva habilitační komise

Habilitační přednáška

se uskutečnila dne 19. 2. 2013 na MÚ SU v Opavě.

Habilitační řízení

se uskutečnilo dne 20. 2. 2013 na veřejném zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě.

Rektor Slezské univerzity v Opavě jmenoval k 1. 3. 2013 RNDr. Michala Málka, Ph.D. docentem pro obor Matematika–Matematická analýza.


mgr. Krzysztof Ciepliński, Ph.D.

odborný asistent (adiunkt) Ústavu matematiky, Pedagogické univerzity v Krakowě (Polsko),
Název habilitační práce: CONJUGACY EQUATION IN DIMENSION ONE AND ITS APPLICATIONS IN ITERATION THEORY.

Habilitační komise

byla schválena Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 15. 2. 2012 ve složení:

Předseda:

Členové:

 • prof. Dr. hab. Roman Ger (Silesian university Katowice, Poland)
 • prof. Dr. hab. Kazimierz Nikodem (University of Bielsko-Biala, Poland)
 • prof. Ludwig Reich. (University of Graz, Austria)
 • doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.

Oponenti:

Zpráva habilitační komise

Habilitační přednáška

se uskutečnila dne 19. 9. 2012 na MÚ SU v Opavě.

Habilitační řízení

se uskutečnilo dne 2. 10. 2012 na veřejném zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě.

Rektor Slezské univerzity v Opavě jmenoval k 8. 10. 2012 mgr. Krzysztofa Cieplińského, Ph.D. docentem pro obor Matematika–Matematická analýza.


RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.

odborný asistent s vědeckou hodností Matematického ústavu v Opavě.
Název habilitační práce: PROPERTIES OF CHAOTIC DISCRETE DYNAMICAL SYSTEMS.

Habilitační komise

byla schválena Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 17. 2. 2011 ve složení:

Předseda:

Členové:

 • prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. (PřF MU Brno)
 • prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
 • prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc. (Univerzita M. Bela Banská Bystrica)
 • doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc. (ČVUT Praha)

Oponenti:

 • prof. Dr. Francisco Balibrea (Universidad Murcia, Španělsko) Posudek
 • doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc. (ČVUT Praha) Posudek
 • doc. RNDr. Roman Hric, Ph.D. (Univerzita M. Bela Banská Bystrica) Posudek

Zpráva habilitační komise

Habilitační přednáška

se uskutečnila dne 18. 5. 2011 na MÚ SU v Opavě.

Habilitační řízení

se uskutečnilo dne 9. 6. 2011 na veřejném zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě.

Rektor Slezské univerzity v Opavě jmenoval k 1. 7. 2011 RNDr. Zdeňka Kočana, Ph.D. docentem pro obor Matematika–Matematická analýza.


RNDr. Zdeněk Dušek, Ph.D.

odborný asistent Přírofovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Název habilitační práce: HOMOGENEOUS GEODESICS IN HOMOGENEOUS MANIFOLDS WITH AN INVARIANT AFFINE CONNECTION.

Habilitační komise

byla schválena Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 8. 9. 2010 ve složení:

Předseda:

 • prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.

Členové:

 • prof. RNDr. Josef Janyška, DSc. (PřF MU Brno)
 • prof. RNDr. Ivan Kolář, DrSc. (PřF MU Brno)
 • doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.
 • prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. (PřF UP Olomouc)

Oponenti:

 • prof. Peter B. Gilkey (University of Oregon, USA) Posudek
 • prof. Eduardo Garcia-Rio (Universidade de Santiago de Compostela, Spain) Posudek
 • prof. RNDr. Ivan Kolář, DrSc. (PřF MU Brno) Posudek

Zpráva habilitační komise

Habilitační přednáška

se uskutečnila dne 13. 1. 2011 na MU SU v Opavě.
Veřejná část habilitačního řízení proběhla dne 17. 2. 2011 na veřejném zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě.

Rektor Slezské univerzity v Opavě jmenoval k 1. 3. 2011 RNDr. Zdeňka Duška, Ph.D. docentem pro obor Matematika – Geometrie a globální analýza.


Mgr. Petr Hájek, DrSc.

vedoucí vědecký pracovník Matematického ústavu AV ČR v Praze.
Název habilitační práce: HIGHER SMOOTHNESS IN BANACH SPACES.

Habilitační komise

byla schválena Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 15. 3. 2010 ve složení:

Předseda:

 • prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.

Členové:

 • prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc. (Matematický ústav AV ČR Praha)
 • prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.
 • prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. (Univerzita Karlova, Praha)
 • prof. Dr. hab. Jaroslav Zemánek, DrSc. (IM PAN Warszawa, Polsko)

Oponenti:

 • prof. Gilles Godefroy (Universite Paris, France) Posudek
 • prof. Nigel Kalton (University of Missouri, Columbia, USA) Posudek
 • prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc. (Matematický ústav AV ČR Praha) Posudek

Zpráva habilitační komise

Habilitační přednáška se uskutečnila dne 2. 6. 2010 na MU SU v Opavě. Veřejná část habilitačního řízení proběhla dne 8. 9. 2010 na veřejném zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě.

Rektor Slezské univerzity v Opavě jmenoval k 1. 10. 2010 Mgr. Petra Hájka, DrSc. docentem pro obor Matematika – Matematická analýza.


RNDr. Jana Kopfová, Ph.D.

odborná asistentka Matematického ústavu v Opavě.
Název habilitační práce: DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH HYSTERESIS OPERATORS.

Habilitační komise

byla schválena Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 3. 12. 2009 ve složení:

Předseda:

 • prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.

Členové:

 • prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.
 • prof. RNDr. Jan Franců, CSc. (VUT Brno)
 • prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc. (UK Bratislava)
 • RNDr. Pavel Krejčí, CSc. - vedoucí vědecký pracovník (AV ČR Praha)

Oponenti:

 • prof. DR. Martin Brokate (Technische Universität München) Posudek
 • prof. RNDr. Jan Franců, CSc. (VUT Brno) Posudek
 • prof. Alexei Pokrovskii (National university of Ireland, Cork) Posudek

Zpráva habilitační komise

Habilitační přednáška se uskutečnila dne 19. 5. 2010 na MU SU v Opavě. Veřejná část habilitačního řízení proběhla dne 8. 9. 2010 na veřejném zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě.

Rektor Slezské univerzity v Opavě jmenoval k 1. 10. 2010 RNDr. Janu Kopfovou, Ph.D. docentkou pro obor Matematika – Matematická analýza.


dr. Hong Van LE, DrSc.

vědecká pracovnice Matematického ústavu AV ČR v Praze.
Název habilitační práce: TOPOLOGY OF COMPACT SYMPLECTIC MANIFOLDS.

Habilitační komise

byla schválena Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 9. 2. 2009 ve složení:

Předseda:

 • prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.

Členové:

 • prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. (PřF UP Olomouc)
 • prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc. (MFF UK Praha)
 • prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. (MU Brno)
 • doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.

Oponenti:

 • prof. Dmitri Alekseevsky (University of Edingurgh, England) Posudek
 • prof. Dusa McDuff (Columbia University, USA) Posudek
 • prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. (MU Brno) Posudek

Zpráva habilitační komise

Habilitační přednáška "Symplectic submanifolds and homology classes of compact symplectic manifolds" se uskutečnila dne 30. 9. 2009 na MU SU v Opavě. Veřejná část habilitačního řízení proběhla dne 3. 12. 2009 na veřejném zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě.

Rektor Slezské univerzity v Opavě jmenoval k 1. 1. 2010 dr. Hong Van LE, DrSc. docentkou pro obor Matematika – Geometrie a globální analýza.


doc. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc.

docent Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici.
Název habilitační práce: CHAOS, TOPOLOGICAL ENTROPY AND MINIMALITY IN DISCRETE DYNAMICS.

Habilitační komise

byla schválena Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 15. 2. 2006 ve složení:

Předseda:

 • prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Členové:

 • prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc. (Univerzita Komenského, Bratislava)
 • prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc. (Masarykova univerzita, Brno)
 • prof. RNDr. Jan Malý, DrSc. (Univerzita Karlova, Praha)
 • prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. (Matematický ústav AV ČR Praha)

Oponenti:

 • prof. Dr. Peter Raith (Universität Wien) Posudek
 • prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. (Matematický ústav AV ČR Praha) Posudek
 • doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D. (Matematický ústav SU Opava) Posudek

Zpráva habilitační komise

Habilitační přednáška "Chaotické množiny" se uskutečnila dne 27. 9. 2006 na MU SU v Opavě. Veřejná část habilitačního řízení proběhla dne 2. 10. 2006 na veřejném zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě.

Rektor Slezské univerzity v Opavě jmenoval k 2. 10. 2006 RNDr. Ľubomíra Snohu, DSc. docentem pro obor Matematika – Matematická analýza.


RNDr. Olga Pokorná, CSc.

odborná asistentka České zemědělské univerzity v Praze.
Název habilitační práce: SPINOROVÁ POLE A SPECIÁLNÍ ZOBRAZENÍ RIEMANNOVÝCH VARIET.

Habilitační komise

byla schválena Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 21. 3. 2005 ve složení:

Předseda:

 • prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc. (MFF UK Praha)

Členové:

 • prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.
 • doc. RNDr. Tomáš Kopf, Ph.D.
 • doc. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc. (VUT v Brně)
 • prof. Peter T. Nagy (Univerzita Debrecen, Maďarsko)

Oponenti:

 • doc. RNDr. Josef Janyška, CSc. (PřF MU Brno) Posudek
 • prof. Peter T. Nagy (Univerzita Debrecen, Maďarsko) Posudek
 • prof. Leonid E. Evtushik (Moscow State University, Rusko) Posudek

Zpráva habilitační komise

Habilitační přednáška se uskutečnila dne 6. 2. 2006 na MU SU v Opavě. Veřejná část habilitačního řízení proběhla dne 15. 2. 2006 na veřejném zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě.

Na základě rozhodnutí Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě bylo habilitační řízení dne 15. 2. 2006 zastaveno.


RNDr. Roman Hric, Ph.D.

odborný asistent Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici.
Název habilitační práce: TOPOLOGICAL ENTROPY AND ZETA FUNCTIONS IN DYNAMICAL SYSTEMS.

Habilitační komise

byla schválena Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 8. 12. 2004 ve složení:

Předseda:

 • prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Členové:

 • prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. (PřF MU Brno)
 • prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. (MÚ AV ČR Praha)
 • doc. RNDr. Lubomír Snoha, CSc. (Univerzita M. Bela Banská Bystrica)
 • doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.

Oponenti:

 • prof. Dr. Francisco Balibrea (Universidad Murcia, Španělsko) Posudek
 • doc. RNDr. Katarína Janková, CSc. (UK Bratislava) Posudek
 • prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. (MÚ AV ČR Praha) Posudek

Zpráva habilitační komise

Habilitační přednáška se uskutečnila dne 27. 5. 2005 na MU SU v Opavě. Veřejná část habilitačního řízení proběhla dne 30. 5. 2005 na veřejném zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě. Rektor Slezské univerzity v Opavě jmenoval k 1. 6. 2005 Roman Hrice, Ph.D. docentem pro obor Matematika – Matematická analýza.


RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D.

odborný asistent Matematického ústavu v Opavě.
Název habilitační práce: SYMMETRIES, RECURSION OPERATORS AND HAMILTONIAN STRUCTURES OF INTEGRABLE SYSTEMS.

Habilitační komise

byla schválena Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 8. 12. 2004 ve složení:

Předseda:

 • prof. RNDr. Ivan Kolář, DrSc. (PřF MU Brno)

Členové:

 • prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc. (MFF UK Praha)
 • prof. RNDr. Jozef Mikeš, DrSc. (PřF UP Olomouc)
 • prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.
 • doc. RNDr. Michal Marvan, CSc.

Oponenti:

 • prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc. (FJFI ČVUT Praha) Posudek
 • prof. RNDr. Ivan Kolář, DrSc. (PřF MU Brno) Posudek
 • prof. Iosif S. Krasil'shchik, DrSc. (Independent University, Moskva) Posudek

Zpráva habilitační komise

Habilitační přednáška se uskutečnila dne 16. 3. 2005 v rámci semináře z Matematické analýzy na MU v Opavě. Veřejná část habilitačního řízení proběhla dne 21. 3. 2005 na veřejném zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě. Rektor Slezské univerzity v Opavě jmenoval k 22. 3. 2005 RNDr. Artura Sergyeyeva, Ph.D. docentem pro obor Matematika – Geometrie a globální analýza.


RNDr. Vladimír Müller, DrSc.

vedoucí vědecký pracovník Matematického ústavu AV ČR v Praze.
Název habilitační práce: ORBITY OPERÁTORŮ.

Habilitační komise

byla schválena Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 22. 4. 2004 ve složení:

Předseda:

 • prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Členové:

 • prof. RNDr. Miroslav Bartušek DrSc. (PřF MU Brno)
 • prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. (MÚ AV ČR Praha)
 • prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc. (FJFI ČVUT Praha)
 • prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. (MFF UK Praha).

Oponenti:

 • Host. prof. Vladimir Iosifovič Averbuch, DrSc. Posudek
 • doc. RNDr. Karel Najzar, CSc. (Katedra numeristické matematiky MFF UK Praha) Posudek
 • prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. (MÚ AV ČR Praha) Posudek

Zpráva habilitační komise

Habilitační přednáška se uskutečnila dne 8. 12. 2004 v rámci semináře z Matematické analýzy na MU v Opavě. Veřejná část habilitačního řízení proběhla dne 9. 12. 2004 na veřejném zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě. Rektor Slezské univerzity v Opavě jmenoval k 20. 12. 2004 RNDr. Vladimíra Müllera, DrSc. docentem pro obor Matematika – Matematická analýza.


RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.

vedoucí vědecký pracovník Matematického ústavu AV ČR v Praze.
Název habilitační práce: BERGMAN KERNELS IN ANALYSIS AND MATHEMATICAL PHYSICS.

Habilitační komise

byla schválena Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 22. 4. 2004 ve složení:

Předseda:

 • prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Členové:

 • prof. RNDr. Miroslav Bartušek DrSc. (PřF MU Brno)
 • prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc. (MÚ AV ČR Praha)
 • prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc. (FJFI ČVUT Praha)
 • prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. (MFF UK Praha).

Oponenti:

 • prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc. (FJFI VUT Praha) Posudek
 • prof. RNDr. Jan Malý, DrSc. (Katedra matematické analýzy MFF UK Praha) Posudek
 • prof. RNDr. Alois Kufner, DrSc. (Matematický ústav AVČR) Posudek

Zpráva habilitační komise

Habilitační přednáška se uskutečnila dne 8. 12. 2004 v rámci semináře z Matematické analýzy na MU v Opavě. Veřejná část habilitačního řízení proběhla dne 9. 12. 2004 na veřejném zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě. Rektor Slezské univerzity v Opavě jmenoval k 20. 12. 2004 RNDr. Miroslava Engliše, DrSc. docentem pro obor Matematika – Matematická analýza.


RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.

odborná asistentka Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě.
Název habilitační práce: CHAOTICKÁ ZOBRAZENÍ KOMPAKTNÍCH METRICKÝCH PROSTORŮ.
Habilitační obor: Matematika – směr Matematická analýza

Habilitační komise

byla schválena Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 19. 9. 2003 ve složení:

Předseda:

 • prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Členové:

 • prof. RNDr. P. Kostyrko, DrSc. (UK Bratislava)
 • prof. RNDr. F. Neuman, DrSc. (MÚ AV ČR, Brno)
 • prof. RNDr. S. Schwabik, DrSc. (MÚ AV ČR, Praha)
 • doc. RNDr. L. Snoha, CSc. (UMB Banská Bystrica)

Oponenti:

 • prof. Dr. F. Balibrea (Universidad Murcia, Španělsko) Posudek
 • doc. RNDr. K. Janková, CSc. (UK Bratislava) Posudek
 • doc. RNDr. L. Snoha, CSc. (UMB B. Bystrica) Posudek

Zpráva habilitační komise

Habilitační přednáška se uskutečnila dne 3. 12. 2003 v rámci semináře z Matematické analýzy na MU v Opavě. Veřejná část habilitačního řízení proběhla dne 9. 12. 2003 na veřejném zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě. Rektor Slezské univerzity v Opavě jmenoval k 12. 12. 2003 RNDr. Martu Štefánkovou, PhD. docentkou pro obor Matematika – Matematická analýza.

Fotografie z habilitační přednášky, která se konala 3. 12. 2003.


RNDr. Tomáš Kopf, PhD.

pracovník Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě.
Název habilitační práce: SPEKTRÁLNÍ GEOMETRIE PROSTOROČASU.
Habilitační obor: Matematika - směr matematická fyzika

Habilitační komise

byla schválena Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 19. 11. 2001 a doplněna usnesením Vědecké rady Matemaického ústavu v Opavě dne 8. 4. 2002.

Předseda:

 • prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc. (FJFI ČVUT Praha)

Členové:

 • prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc. (MFF UK Praha)
 • prof. RNDr. Michal Lenc, PhD. (PřF MU Brno)
 • prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.
 • prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. (FPF SU Opava)

Oponenti:

 • Dr. Branislav Jurčo (Universität München), Posudek
 • prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc. (FMFI UK Bratislava), Posudek
 • Dr. Rikard von Unge, PhD. (PřF MU Brno), Posudek

Zpráva habilitační komise

Habilitační přednáška se uskutečnila dne 19. 4. 2002 na PřF MU v Brně. Veřejná část habilitačního řízení proběhla dne 19. června 2002 na veřejném zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě. Rektor Slezské univerzity v Opavě jmenoval ke 20. 6. 2002 RNDr. Tomáše Kopfa, PhD. docentem pro obor Matematika – matematická fyzika.


RNDr. Lubomír Klapka, CSc.

Pracoviště: Matematický ústav Slezské univerzity - odborný asistent
Název habilitační práce: Poissonovy variety geodetických oblouků v mechanice 
Habilitační obor: Matematika - směr Geometrie a globální analýza

Habilitační komise

byla schválena Vědeckou radou Matematického ústavu SU dne 13. 11. 2000 ve složení

Předseda:

 • prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc.

Členové:

 • prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc. (MFF UK Praha)
 • prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. (PřF. UP Olomouc)
 • doc. RNDr. Jana Musilová, CSc. (PřF MU Brno)
 • prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Oponenti:

 • prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. (PřF. UP Olomouc), Posudek
 • doc. RNDr. Jiří Vanžura, CSc. (MÚ AV ČR Brno), Posudek
 • doc. RNDr. Jana Musilová, CSc. (PřF MU Brno), Posudek

Zpráva habilitační komise.

S habilitační prací a dalšími doklady se lze seznámit v knihovně Matematického ústavu SU. Habilitační řízení a habilitační přednáška "Geodetická konvexnost" proběhly před Vědeckou radou Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě dne 12. února 2001. Ke 14. 2. 2001 jmenoval rektor RNDr. Lubomíra Klapku, CSc. docentem.


RNDr. Michal Marvan, CSc.

Habilitační řízení zahájeno: 30. 9. 1999 
Pracoviště: Matematický ústav Slezské univerzity - odborný asistent 
Název habilitační práce: Geometric Aspects of S-integrability 
Habilitační obor: Matematika – směr Geometrie a globální analýza

Habilitační komise

Byla schválena Vědeckou radou Matematického ústavu SU dne 1. 10. 1999 ve složení:

Předseda:

 • prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc.

Členové:

 • doc. RNDr. Josef Janyška, CSc. (PřF MU Brno)
 • prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc. (MFF UK Praha)
 • prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. (PřF. UP Olomouc)
 • prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Oponenti:

 • prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. (PřF. UP Olomouc), Posudek
 • prof. Vladimir I. Sokolov, DrSc. (Landau Inst. Theoret. Physics, Moscow, Russia), Posudek
 • doc. RNDr. Jiří Vanžura, CSc. (MÚ AV ČR Brno), Posudek

Zpráva habilitační komise.

S habilitační prací a dalšími doklady se lze seznámit v knihovně Matematického ústavu SU. Habilitační řízení a habilitační přednáška "O solitonech" proběhly před Vědeckou radou Matematického ústavu dne 10. dubna 2000. Následně rektor jmenoval RNDr. Michala Marvana CSc. k 1. 5. 2000 docentem.