2011

  • 2720/2011/A/b Inovace počítačové učebny pro praktickou výuku matematiky, 923 tis. Kč.

Řešitel H. Baran.

2009

  • 1663/2009/F6d Aplikovaná matematika názorně a interaktivně, 83 tis. Kč.

Řešitel T. Kopf.

2008

  • 1259/2008/F5b Zavedení nového předmětu Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení, 99 tis. Kč.

Řešitel J. Melecký.

  • 2644/2008/G6 Učební text k předmětu Dynamické systémy I, 71 tis. Kč, spoluúčast SU 13 tis. Kč (2008).

Řešitelka J. Dvořáková.

  • 1286/2008/Ab Inovace počítačové učebny Matematického ústavu, 835 tis. Kč, spoluúčast SU 194 tis. Kč (2008).

Řešitel M. Málek.

2005

  • 3512/2005/F6c Inovace výuky diferenciální geometrie, 76 tis. Kč, spoluúčast SU 14 tis. Kč (2005).

Řešitel M. Marvan.

  • 3563/2005/G6 Homologické metody v teorii PDR, 40 tis. Kč (2005).

Řešitel P. Sebestyén.

2003

  • 1976/2003 Doktorandský seminář z dynamických systémů, 94 tis. Kč (2003).

Řešitelka P. Šindelářová

2002

  • 1534/2002 Inovace počítačové učebny Mac Intosh, 882 tis. (2002).

Řešitel M. Marvan.

  • 1561/2002 Doktorandský seminář z dynamických systémů, 87 tis. Kč (2002).

Řešitelka P. Šindelářová

2001

  • 785/2001 Studentský seminář z dynamických systémů, 70 tis. (2001).

Řešitel M. Málek

2000

  • 1467/2000 Týmová práce studentů v geometrické analýze a fyzikálních aplikacích, 260 tis. Kč (2000).

Řešitelka O. Krupková.

  • 1468/2000 - Studentský seminář z dynamických systémů, 127 tis. Kč (2000).

Řešitel J. Smítal.

  • 1469/2000 Provozní praxe posluchačů specializace Matematické metody v ekonomice (Bc.), 23 tis. Kč (2000).

Řešitel J. Sýkora.

1999

  • 1547/1999 - Inovace počítačové učebny Macintosh (Informační technologie na vysokých školách),1414 tis. Kč (1999).

Řešitel D. Krupka.

  • 1535/1999 - Inovace výuky "Matematické metody v ekonomice - matematické modelování situace ohrožení v turbulentním prostředí", 75 tis. Kč (1999).

Řešitel J. Sýkora.

  • 1527/1999 - Studentský vědecký seminář z dynamických systémů, 64 tis. Kč (1999).

Řešitel J. Smítal.

  • 0392/1999 - Geometrická analýza a fyzikální aplikace: Integrovaný přístup k vědecké práci studentů, 100 tis. Kč (1999).

Řešitel J. Novotný. (MU Brno), spoluřešitelka O. Krupková.

1998

  • 310/1998 Vědecká činnost talentovaných studentů v oboru dynamické systémy, 48 tis. Kč.

Řešitel J. Smítal.

1997

  • 0316/1997 Vědecká činnost talentovaných studentů v oboru matematická analýza, 46 tis. Kč.

Řešitel J. Smítal.

1995

  • Globální variační funkcionály matematické fyziky, 89 tis. Kč.

Řešitel D. Krupka.

1993

  • Dynamické systémy a globální analýza, 60 tis. Kč.

Řešitel J. Smítal.

1992

  • Počítačová matematika v inženýrských vědách, 564 tis. Kč.

Řešitel D. Krupka.