Zahájení habilitačního řízení

Dle §75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ředitel Matematického ústavu v Opavě oznamuje, že dne 17. září 2021 bylo v Matematickém ústavu v Opavě zahájeno habilitační řízení v oboru Matematika – Matematická analýza.

Uchazeč: Sergei Trofimchuk, Ph.D.

Professor, Universidad de Talca, Instituto de Matemática y Fisica, Talcha, Chile.

Název habilitační práce: Studies of dynamics of some scalar delayed models.

Habilitační komise

byla schválena Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 6. 10. 2021 ve složení:

Předseda:

Členové:

 • prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (MU v Brně)
 • prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
 • prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc. (AVČR, Praha)
 • prof. RNDr. Ľubormír Snoha, DrSc., DSc. (UMB Banská Bystrica, Slovensko)

Oponenti:

 • prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc. (VUT, Brno) Posudek
 • prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc. (MU v Brně) Posudek
 • prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc. (UK Bratislava, Slovensko) Posudek

Zpráva habilitační komise

Další informace budou zveřejněny jakmile budou známy. Habilitační práce s příslušnými podklady je k nahlédnutí na sekretariátě Matematického ústavu v Opavě.


Zahájení habilitačního řízení

Dle §75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ředitel Matematického ústavu v Opavě oznamuje, že dne 3. ledna 2022 bylo v Matematickém ústavu v Opavě zahájeno habilitační řízení v oboru Matematika – Matematická analýza.

Uchazeč: RNDr. Matúš Dirbák, PhD.

Asistent, Katedry matematiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko.

Název habilitační práce: První kohomologické grupy minimalních toků.

Habilitační komise

byla schválena Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 3. 3. 2023 ve složení:

Předseda:

Členové:

 • prof. Tomasz Downarowicz (Wroclaw University of Science and Technology, Polsko)
 • prof. RNDr. Július Korbaš, CSc. (Univerzita Komenskeho, Bratislava, Slovensko)
 • prof. Piotr Oprocha (AGH Krakow)
 • doc. RNDr. Artur Sergyeyev, DSc.

Oponenti:

 • prof. Ethan Akin (The City College of New York, USA)
 • prof. Tomasz Downarowicz (Wroclaw University of Science and Technology, Polsko)
 • dr hab. Andrzej Biś (University of Lodz, Polsko)

Další informace budou zveřejněny jakmile budou známy. Habilitační práce s příslušnými podklady je k nahlédnutí na sekretariátě Matematického ústavu v Opavě.


Zahájení habilitačního řízení

Dle §75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ředitel Matematického ústavu v Opavě oznamuje, že dne 15. ledna 2022 bylo v Matematickém ústavu v Opavě zahájeno habilitační řízení v oboru Matematika – Matematická analýza.

Uchazečka: RNDr. Jana Hantáková, Ph.D.

Odborná asistentka, Matematický ústav v Opavě, Slezská univerzita v Opavě.

Název habilitační práce: On long-term behaviour of trajectories in discrete dynamical systems.

Habilitační komise

byla schválena Vědeckou radou Matematického ústavu v Opavě dne 3. 3. 2023 ve složení:

Předseda:

 • prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DrSc., DSc. (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko)

Členové:

Oponenti:

 • prof. Alexander Blokh (University of Alabama at Birmingham, AL, USA)
 • prof. Víctor Jiménez López (Universidad de Murcia, Spain)
 • prof. Peter Raith (Universität Wien, Austria)

Další informace budou zveřejněny jakmile budou známy. Habilitační práce s příslušnými podklady je k nahlédnutí na sekretariátě Matematického ústavu v Opavě.