Program Aktion

  • AKTION - Ernst Mach Stipendium (1-month scholarship, Universität Wien), dotace 1040 EUR (2007).

Řešitel M. Lampart.

  • AKTION 42p11 Malodimenzionální dynamické systémy, na roky 2005–2006.

Řešitelka M. Štefánková, spoluřešitel P. Raith (Univ. Wien). Dotace 1240 EUR a 21 tis. Kč (2005), 1240 EUR a 21 tis. Kč (2006).

  • KONTAKT 2005-1, Iterative functional equations and their dynamics, na roky 2005–2006.

Řešitel J. Smítal, spoluřešitel L. Reich (Univ. Graz). Dotace 1395 EUR a 35 tis. Kč (2005), 1395 EUR a 35 tis. Kč (2006).

  • KONTAKT 38p10, Low dymensional dynamical systems, 28 tis. Kč + 2175 EUR (2004)

Řešitelka M. Štefánková, spoluřešitel P. Raith (Univ. Wien).

  • KONTAKT 2003-21 Iterative functional equations and their applications, 37 tis. Kč + 1960 EUR (2003), 37 tis. Kč + 1960 EUR (2004)

Řešitelé J. Smítal a L. Reich (Univ. Graz).

  • 27p6 Iterativní funkcionální rovnice, 17 tis. Kč + 14 tis. ATS (2000)

Řešitel J. Smítal.

  • 22p6 - Iterative functional equations and their applications, 15 tis. Kč + 13 tis. ATS (1999) - ve spolupráci s Universität Wien

Řešitel J. Smítal.

Projekty National Science Foundation (USA)

  • OISE-0456135, CFDA No. 47.079 "IRES: Real Analysis Mathematics Opportunities for U.S. Undergraduates in Poland and the Czech Republic", na roky 2005–2008.

Řešitel: P. D. Humke (St. Olaf Coll., Northfield, MN), spoluřešitel J. Smítal. Bez přímého finančního přínosu pro ústav.