2020

  • P01 Výroba fyzického modelu reliéfu území jako pomůcky pro výuky v Matematickém ústavu v Opavě, projekt na roky 2019–2020 s rozpočtem 75 tis. Kč (2019), 75 tis. Kč (2020).

Řešitelka K. Petrlová

2018

  • P01 3D tisk pro výuku matematiky, projekt na roky 2016–2018 s rozpočtem 168 tis. Kč z toho 56 tis. Kč (2016), 56 tis. Kč (2017), 56 tis. Kč (2018).

Řešitel M. Marvan

2016

  • P01 3D tisk pro výuku matematiky, projekt na roky 2016–2018 s rozpočtem 168 tis. Kč z toho 56 tis. Kč (2016), 56 tis. Kč (2017).

Řešitel M. Marvan

  • Sbírka příkladů k přípravě na písemnou část Souborné zkoušky z matematiky, projekt na rok 2016 s rozpočtem 20 tis. Kč.

Řešitel K. Hasík

2015

  • P20 Inovace předmětů studijního programu Matematika s důrazem na samostudium, rozpočet 148 tis. Kč.

Řešitel M. Málek