Vítejte. Na těchto stránkách se dozvíte základní informace o spolupráci Matematického ústavu v Opavě s „praxí“.  Především však té její části, která je primárně zaměřena na Vás. Tedy na uchazeče o studium, ale též na naše studenty prakticky zaměřených specializací Matematické metody v krizovém řízení a Matematické metody v ekonomii bakalářského studijního programu Matematika. A též jejich navazující specializace Matematické modelování v navazujícím magisterském studijním programu Matematika.
Spolupráce s praxí má na Matematickém ústavu v Opavě dlouholetou tradici. Zahrnuje především

  • zajištění praxí studentů u prakticky zaměřených specializací Matematické metody v krizovém řízení a Matematické metody v ekonomii bakalářského studijního programu Matematika a případně u, na ně navazující, specializace Matematické modelování v magisterském studijním programu Matematika,
  • zabezpečení výuky odborných předmětů krizového řízení a odborných ekonomických předmětů odborníky z praxe,
  • zabezpečení vedení závěrečných prací odborníky z praxe,
  • organizaci motivačních přednášek odborníků z praxe pro studenty Matematického ústavu v Opavě,
  • vyhledávání a zabezpečování spolupráce s výrobními podniky (tzv. kontrahovaný výzkum),
  • vyhledávání a v případě potřeby zprostředkování a „moderování“ aplikačně orientované spolupráce s jinými aplikačně orientovanými pracovišti (tzv. kolaborativní výzkum).

Realizaci této spolupráce zajišťuje na Matematickém ústavu v Opavě především Oddělení aplikované matematiky. Mezi jeho členy najdete specialistku na krizové řízení, ekonoma i fyzika. A ačkoli jsou jejich zaměření velmi rozdílná, jedno mají společné: všichni svůj život spojili s aplikacemi matematiky. 
A nyní na tuto cestu zveme i Vás. Pojďte spolu s námi prozkoumávat svět aplikované matematiky. A přitom zažít ten pocit z objevování nového a dosud nepoznaného.  Pokud se rozhodnete studovat některou z prakticky zaměřených specializací, bude někdo z nás nejspíš i Vaším vedoucím praxe či závěrečné práce. Případně bude Vaším tutorem a bude Vás tak provázet vlastně celým Vaším studiem na Matematickém ústavu v Opavě
Ať už bude Vaše rozhodnutí jakékoli a rozhodnete se spojit svůj život s matematikou či s úplně jiným oborem, přejeme Vám, ať najdete, co hledáte. Hodně štěstí a šťastnou volbu Vám přejí členové Oddělení aplikované matematiky.