Hlavními dvěma doklady o absolvování praxe, které student získá v průběhu svého studia prakticky zaměřených specializací Matematické metody v krizovém řízení, případně Matematické metody v ekonomii jsou

  1. jeho bakalářská práce a
  2. Posudek zástupce dotčeného subjektu.

Bakalářská práce měří Vaše nejlepší síly a schopnosti a je tím nejlepším dokladem o Vaší praxi. A je též Vaší vstupenkou na trh práce.

Propojení praxe studenta s jeho bakalářskou prací je popsáno v části Praxe a bakalářská práce. Když se však naši absolventi ucházejí o nějakou pracovní pozici, potřebují i „stručnější“ doklad o své praxi. Tím je právě Posudek zástupce dotčeného subjektu. Je to dokument, zpravidla jednostránkový, který je, vedle Posudku vedoucího bakalářské práce a Oponentského posudku bakalářské práce dalším posudkem, který hodnotí bakalářskou práci studenta. Na rozdíl od těchto dvou uvedených posudků však nehodnotí její matematickou stránku a úroveň, ale přínos, který měla práce pro poskytovatele praxe. Tento posudek má podobu, která byla optimalizována právě pro potřeby personalistů, personálních ředitelů a personálních agentur. Jak takový posudek může vypadat, je vidět zde.