Počátky spolupráce Matematického ústavu v Opavě s praxí jsou spojeny především s akreditací, a tedy zřízením a výukou prakticky orientovaných matematických oborů Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací a Matematické metody v ekonomice. Počínaje akademickým rokem 2001/2002 měly oba tyto obory mezi povinné předměty zařazeny i předměty Praxe, jejichž výuku bylo třeba zabezpečit. Ta byla od počátku primárně realizována u poskytovatelů praxe. Klíčová data v tomto procesu shrnuje tabulka 1.


Tabulka 1 Prakticky zaměřené bakalářské obory

Obor bakalářského studiaZkratka
Od
Do
Praxe od ak. roku
Předměty
Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací
AMŘKS
2000
31. 12. 2024
2001/2002
Praxe I-IV
Matematické metody v ekonomice
MME
1992
31. 12. 2024
2001/2002
Praxe I a Praxe II


Velkým přínosem pro rozvoj spolupráce s praxí na Matematickém ústavu v Opavě primárně orientované na potřeby studentů, byl projekt OPVK Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí realizovaný v letech 2010-2018. Jeho realizace umožnila vytvořit současnou podobu studia prakticky orientované matematiky na Matematickém ústavu v Opavě. Jedním z jeho výstupů bylo i sjednocení rozsahu a doby, kdy se praxe studentů obou oborů realizovala: oba obory od té doby měly povinné předměty Praxe I a Praxe II s celkovým rozsahem „přímé“ praxe 150 hodin.

Dalším klíčovým momentem pro rozvoj praxí na Matematickém ústavu v Opavě bylo vytvoření nové struktury studijních programů. Tato změna byla motivována zákonem č. 137/2016 Sb., který novelizoval zákon o vysokých školách, Ten, zjednodušeně řečeno, zrušil dělení studijních programů do studijních oborů. Systém praxí tak získal svoji současnou podobu. Seznam všech předmětů „praxe“ je uveden v tabulce 2 i s jejich základními charakteristikami.

Tabulka 2 Předměty „praxe“ na Matematickém ústavu v Opavě

Název předmětuCharakteristika předmětu
Semestr
Specializace SP
Typ SP
Praxe pro krizové řízení I
Povinný
4.
Matematické metody v krizovém řízení
bakalářský
Praxe pro krizové řízení II
Povinný5.
Matematické metody v krizovém řízení
bakalářský
Praxe pro krizové řízení III
Povinně volitelný
6.
Matematické metody v krizovém řízení
bakalářský
Praxe pro ekonomy I
Povinný4.
Matematické metody v ekonomii
bakalářský
Praxe pro ekonomy II
Povinný5.
Matematické metody v ekonomii
bakalářský
Praxe pro ekonomy III
Povinně volitelný6.
Matematické metody v ekonomii
bakalářský
Praxe I
Volitelný
1.
Matematické modelovánínavazující magisterský
Praxe II
Volitelný2.
Matematické modelování
navazující magisterský