Stejně jako všechny ostatní vysoké školy v ČR i my jsme upravili naše studium tak, aby vyhovovalo novému systému akreditací. Tuto zákonnou povinnost provést úpravy studijních programů jsme se rozhodli využít k tomu, abychom zachovali a pokud možno i vylepšili strukturu studia matematiky na Matematickém ústavu v Opavě tak, aby pro Vás bylo co nejpřívětivější. Výsledek naší práce vidíte na obrázku 1.

Obrázek 1 Struktura studijních programů a specializací

Nový obrázek


Velké světle modré „bubliny“ představují jednotlivé studijní programy: bakalářský, magisterský a doktorský. Všechny mají stejný název: Matematika. Malé tmavě modré „bubliny“ pak představují jednotlivé specializace daného studijního programu. Šipky znázorňují optimální, nikoli však jedině možné návaznosti jednotlivých specializací. 

Zatímco specializace Obecná matematika představuje čistě teoreticky orientované studium, specializace Matematické metody v ekonomii a Matematické metody v krizovém řízení představují naopak prakticky orientované studium. Specializace Matematické metody a modelování je pak „na půli cesty“ mezi teoreticky a prakticky orientovaným studiem.
Pro prakticky orientované studium matematiky na Matematickém ústavu v Opavě a nejen pro ně, přinesly tyto úpravy především následující výhody:

 1. Mezi jednotlivými specializacemi studijního programu lze přestupovat a není tedy nutné „jít přes přijímačky“ jako dříve v případě změny studijního oboru.
 2. Studium je koncipováno tak, že přestup mezi specializacemi bakalářského studijního programu v průběhu prvního ročníku Vám nezpůsobí žádné závažné komplikace.
 3. Prakticky orientované specializace bakalářského studijního programu mají odpovídající navazující specializaci Matematické modelování v navazujícím magisterském studijním programu.
 4. Předmětová skladba specializace Matematické modelování navazujícího magisterského studijního programu je nyní optimalizována a sladěna se studiem specializací Matematické metody a modelováníMatematické metody v ekonomii a Matematické metody v krizovém řízení  bakalářského studijního programu.
 5. Mezi předměty bakalářského studijního programu byly doplněny (povinně) volitelné předměty Praxe pro krizové řízení III (6. semestr) a Praxe pro ekonomy III (6. semestr).
 6.   Možnost rozvíjet svou ne-matematickou část specializace i v rámci navazujícího magisterského studia specializace Matematické modelování:
   a. volbou tématu Vaší diplomové práce,
   b. výběrem povinně volitelných předmětů odpovídajících Vaší specializaci z bakalářského studia,
   c.  výběrem volitelných předmětů Praxe I a Praxe II,
   d. možností účastnit se programu ERASMUS s vhodně voleným zaměřením,
   e. vlastním samostudiem, k němuž je naše knihovna plně vybavena.
 7. Specializace Matematické modelování navazujícího magisterského studijního programu je koncipována tak, abyste si mohli sami zvolit její spíše teoretickou či spíše praktickou orientaci, a to včetně možnosti volby z povinně volitelných předmětů