Při realizaci povinných praxí (viz Tabulka 2 v části Historie) na Matematickém ústavu v Opavě, které se děje v rámci povinných předmětů Praxe pro krizové řízení I a Praxe pro ekonomy I ve čtvrtém a Praxe pro krizové řízení II a Praxe pro ekonomy II v pátém semestru studia u prakticky zaměřených specializací Matematické metody v krizovém řízení a Matematické metody v ekonomii, spolupracujeme s řadou podniků, veřejných a státních institucí, s nimiž máme podepsanou Smlouvu o poskytování praxe. Těchto tzv. poskytovatelů praxe je v tuto chvíli cca 25.
Typičtí poskytovatelé praxe pro jednotlivé specializace, u nichž naši studenti nejčastěji vykonávají praxi, nebo s nimiž při zajišťování praxí spolupracujeme, jsou uvedeni níže.

specializace Matematické metody v krizovém řízení:

specializace Matematické metody v ekonomii: