Projekty GA ČR

  • 21-27941S Teorie funkcí a příbuzné operátory na komplexních oblastech, projekt na roky 2021–2023 s rozpočtem 4 575 tis. Kč z toho 1 153 tis. Kč (2021), 1 711 tis. KČ (2022).

Řešitel M. Engliš

Studentská grantová soutěž SU

  • SGS/13/2020 Lokální a nelokální objekty související s integrabilitou, projekt na roky 2020–2022, rozpočet 318 422 Kč (2020), 326 511 Kč (2021), 517 880 Kč (2022).

Řešitel A. Sergyeyev.

  • SGS/16/2022 Dynamické systémy, rozpočet 54 950 Kč.

Řešitel M. Málek.

  • SGS/17/2022 Chaotické dynamické systémy, rozpočet 100 644 Kč.

Řešitelka M. Mlíchová.