Projekty GA ČR

  • 21-27941S Teorie funkcí a příbuzné operátory na komplexních oblastech, projekt na roky 2021–2023 s rozpočtem 4 575 tis. Kč z toho 1 153 tis. Kč (2021).

Řešitel M. Engliš

Institucionální plán

  • Popularizace matematiky, projekt na roky 2019–2020 s rozpočtem 405 tis. Kč z toho 202,5 tis. Kč (2019), 202,5 tis. Kč (2020).

Řešitel M. Málek

Studentská grantová soutěž SU

  • SGS/18/2019 Dynamické systémy, projekt na roky 2019–2021, rozpočet 853 802 Kč (2019), 433 650 Kč (2020), 244 670 Kč (2021).

Řešitel M. Málek.

  • SGS/13/2020 Lokální a nelokální objekty související s integrabilitou, projekt na roky 2020–2022, rozpočet 318 422 Kč (2020), 326 511 Kč (2021).

Řešitel A. Sergyeyev.