Projekty GA ČR

  • 16-25995S Teorie funkcí a teorie operátorů v Bergmanových prostorech a jejich aplikace II, projekt na roky 2016–2018 s rozpočtem 924 tis. Kč z toho 308 tis. Kč (2016), 308 tis. Kč (2017), 308 tis. Kč (2018).

Řešitel M. Engliš.

Řešitel J. Rosický (PřF MU, Brno), spoluřešitel M. Engliš.

Institucionální plán

  • 0401/2016 Popularizace matematiky, projekt na roky 2016–2018 s rozpočtem 880 tis. Kč z toho 280 tis. Kč (2016), 300 tis. Kč (2017), 300 tis. Kč (2018).

Řešitel M. Málek

  • 4/2016 Marketing a propagace Slezské univerzity v Opavě, celouniverzitní projekt na rok 2016-2018 s rozpočtem 2 500 tis. Kč, z toho pro MÚ 100 tis. Kč (2016), 85 tis. Kč (2017), 84 tis. Kč (2018).

Řešitel M. Málek

ISIP

  • P01 3D tisk pro výuku matematiky, projekt na roky 2016–2018 s rozpočtem 168 tis. Kč z toho 56 tis. Kč (2016), 56 tis. Kč (2017), 56 tis. Kč (2018).

Řešitel M. Marvan

Interní grantový systém SU

  • IGS/8/2018 Berezinova transformace na harmonických Bergmanových prostorech.

Řešitel J. Jahn, rozpočet 30 tis. Kč.

  • IGS/9/2018 Modelování disperze při uvolňování nebezpečných chemických látek z budovy.

Řešitelka K. Petrlová, rozpočet 30 tis. Kč.

Studentská grantová soutěž SU

  • SGS/16/2016 Dynamické systémy na rozvětvených prosotrech, projekt na roky 2016–2018.

Řešitel M. Málek, rozpočet 201 tis. Kč (2016), 444 660 Kč (2017), 595 067 Kč (2018).

  • SGS/17/2016 Geometrie vnořených ploch a sítí, projekt na roky 2016–2018.

Řešitel M. Marvan, rozpočet 285 tis. Kč (2016), 210 718 Kč (2017), 40 000 Kč (2018).

  • SGS/18/2016 Chaos v diskrétních dynamických systémech, projekt na roky 2016–2018.

Řešitelka M. Štefánková, rozpočet 771 tis. Kč (2016), 330 tis. Kč (2017), 221 800 Kč (2018).

  • SGS/6/2017 Geometrické struktury v teorii diferenciálních rovnic, projekt na roky 2017–2019, rozpočet 170 222 Kč (2017), 225 334 Kč (2018).

Řešitel A. Sergyeyev.