Projekty GA ČR

  • 21-27941S Teorie funkcí a příbuzné operátory na komplexních oblastech, projekt na roky 2021–2023 s rozpočtem 4 575 tis. Kč z toho 1 153 tis. Kč (2021), 1 711 tis. KČ (2022), 1 711 tis. KČ (2023).

Řešitel M. Engliš

Interní grantový systém SU

  • IGS/8/2023 Generalization of one result on triangular maps of the square (zobecnění výsledku o trojúhelníkových zobrazeních čtverce).

Řešitelka L. Rucká, rozpočet 25 tis. Kč.

Studentská grantová soutěž SU

  • SGS/18/2023 Zpětné orbity v diskrétních dynamických systémech, rozpočet 165 777 Kč.

Řešitel M. Málek.

  • SGS/19/2023 Chaotické dynamické systémy, rozpočet 128 375 Kč.

Řešitelka M. Mlíchová.

  • SGS/20/2023 Zákony zachování a související struktury, rozpočet 312 515.

Řešitel A. Sergyeyev.