Grantová komise SGS Matematického ústavu v Opavě:

Předseda:

Členové:

Informace:

Současné:

 • SGS/18/2023 Zpětné orbity v diskrétních dynamických systémech, rozpočet 165 777 Kč.

Řešitel M. Málek.

 • SGS/19/2023 Chaotické dynamické systémy, rozpočet 128 375 Kč.

Řešitelka M. Mlíchová.

 • SGS/20/2023 Zákony zachování a související struktury, rozpočet 312 515.

Řešitel A. Sergyeyev.

Ukončené v roce 2022:

 • SGS/13/2020 Lokální a nelokální objekty související s integrabilitou, projekt na roky 2020–2022, rozpočet 318 422 Kč (2020), 326 511 Kč (2021), 517 880 Kč (2022).

Řešitel A. Sergyeyev.

 • SGS/16/2022 Dynamické systémy, rozpočet 54 950 Kč.

Řešitel M. Málek.

 • SGS/17/2022 Chaotické dynamické systémy, rozpočet 100 644 Kč.

Řešitelka M. Mlíchová.

Ukončené v roce 2021:

 • SGS/18/2019 Dynamické systémy, projekt na roky 2019–2021, rozpočet 853 802 Kč (2019), 433 650 Kč (2020), 244 670 Kč (2021).

Řešitel M. Málek.

Ukončené v roce 2019:

 • SGS/6/2017 Geometrické struktury v teorii diferenciálních rovnic, projekt na roky 2017–2019, rozpočet 170 222 Kč (2017), 225 334 Kč (2018), 356 445 Kč (2019).

Řešitel A. Sergyeyev.

Ukončené v roce 2018:

 • SGS/16/2016 Dynamické systémy na rozvětvených prosotrech, projekt na roky 2016–2018.

Řešitel M. Málek, rozpočet 201 tis. Kč (2016), 444 660 Kč (2017), 595 067 Kč (2018).

 • SGS/17/2016 Geometrie vnořených ploch a sítí, projekt na roky 2016–2018.

Řešitel M. Marvan, rozpočet 285 tis. Kč (2016), 210 718 Kč (2017), 40 000 Kč (2018).

 • SGS/18/2016 Chaos v diskrétních dynamických systémech, projekt na roky 2016–2018.

Řešitelka M. Štefánková, rozpočet 771 tis. Kč (2016), 330 tis. Kč (2017), 221 800 Kč (2018).

2015

 • SGS/1/2014 Dynamické systémy na rozvětvených prosotrech

Řešitel M. Málek, rozpočet 119,362 tis. Kč.

 • SGS/2/2013 Chaos a stabilita v dynamických systémech

Řešitelka M. Štefánková, rozpočet 1 145,9 tis. Kč.

2014

 • SGS/1/2014 Dynamické systémy na rozvětvených prosotrech

Řešitel M. Málek, rozpočet 48,34 tis. Kč.

 • SGS/1/2013 Prostory funkcí s reprodukujícími jádry a související problémy

Řešitel J. Jahn, rozpočet 347,1 tis. Kč.

 • SGS/2/2013 Chaos a stabilita v dynamických systémech

Řešitelka M. Štefánková, rozpočet 902 tis. Kč.

2013

 • SGS/1/2011 Integrabilní třídy Weintgartenových ploch

Řešitel A. Hlaváč, rozpočet 171 tis. Kč.

 • SGS/10/2012 Analytické vlastnosti nerovnovážných hysterézních soustav

Řešitelka J. Kopfová, rozpočet 212,9 tis. Kč.

 • SGS/11/2012 Hamiltonovské operátory a související struktury

Řešitel J. Vodová, rozpočet 180,2 tis. Kč.

 • SGS/1/2013 Prostory funkcí s reprodukujícími jádry a související problémy

Řešitel J. Jahn, rozpočet 346,7 tis. Kč.

 • SGS/2/2013 Chaos a stabilita v dynamických systémech

Řešitelka M. Štefánková, rozpočet 673 tis. Kč.

2012

 • SGS/15/2010 Různé typy chaosu v diskrétních dynamických systémech

Řešitelka L. Obadalová, rozpočet 248 tis. Kč.

 • SGS/16/2010 Chaos a stabilita v diskrétních dynamických systémech

Řešitelka M. Štefánková, rozpočet 370 tis. Kč.

 • SGS/17/2010 Reprodukující jádra prostorů harmonických a homologických funkcí

Řešitel M. Engliš, rozpočet 273 tis. Kč.

 • SGS/19/2010 Nové modifikace IS-LM modelu

Řešitelka B. Kaličinská, rozpočet 189 tis. Kč.

 • SGS/20/2010 Fuzzy přístup v teorii her

Řešitel J. Vícha, rozpočet 103,5 tis. Kč.

 • SGS/1/2011 Integrabilní třídy Weintgartenových ploch

Řešitel A. Hlaváč, rozpočet 171 tis. Kč.

 • SGS/10/2012 Analytické vlastnosti nerovnovážných hysterézních soustav

Řešitelka J. Kopfová, rozpočet 213,2 tis. Kč.

 • SGS/11/2012 Hamiltonovské operátory a související struktury

Řešitel J. Vodová, rozpočet 180,2 tis. Kč.

2011

 • SGS/15/2010 Různé typy chaosu v diskrétních dynamických systémech

Řešitelka L. Obadalová, rozpočet 198 tis. Kč.

 • SGS/16/2010 Chaos a stabilita v diskrétních dynamických systémech

Řešitelka M. Štefánková, rozpočet 340,2 tis. Kč.

 • SGS/17/2010 Reprodukující jádra prostorů harmonických a homologických funkcí

Řešitel M. Engliš, rozpočet 273,6 tis. Kč.

 • SGS/18/2010 Symetrie participálních diferenciálních rovnic a příbuzné struktury

Řešitel P. Vojčák, rozpočet 270 tis. Kč.

 • SGS/19/2010 Nové modifikace IS -LM modelu

Řešitelka B. Kaličinská, rozpočet 189 tis. Kč.

 • SGS/20/2010 Fuzzy přístup v teorii her

Řešitel J. Vícha, rozpočet 103,5 tis. Kč.

 • SGS/21/2010 Matematické modely evoluce

Řešitel T. Kopf, rozpočet 20,7 tis. Kč.

 • SGS/1/2011 Integrabilní třídy Weintgartenových ploch

Řešitel A. Hlaváč, rozpočet 171 tis. Kč.

2010

 • SGS/15/2010 Různé typy chaosu v diskrétních dynamických systémech.

Řešitelka L. Obadalová, rozpočet 220 tis. Kč.

 • SGS/16/2010 CHaos a stabilita v diskrétních dynamických systémech.

Řešitelka M. Štefánková, rozpočet 380 tis. Kč.

 • SGS/17/2010 Reprodukující jádra prostorů harmonických a homologických funkcí.

Řešitel M. Engliš, rozpočet 228 tis. Kč.

 • SGS/18/2010 Symetrie parciálních diferenciálních rovnic a příbuzné struktury.

Řešitel P. Vojčák, rozpočet 190 tis. Kč.

 • SGS/19/2010 Nové modifikace IS-LM modelu.

Řešitelka B. Kaličinská, rozpočet 210 tis. Kč.

 • SGS/20/2010 Fuzzy přístup v teorii her.

Řešitel J. Vícha, rozpočet 115 tis. Kč (z toho 37 tis. Kč spoluúčast MÚ).

 • SGS/21/2010 Matematické modely evoluce.

Řešitel T. Kopf, rozpočet 43 tis. Kč.