2015

Řešitel M. Engliš.

Řešitel K. Hasík.

2013

Řešitel J. Melecký.