Informace k ubytovacím stipendiím

  • Pro uplatnění nároku na přiznání ubytovacího stipendia na celý akademický rok (období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021) musí být žádost podána nejpozději do 20. 11. 2020.
  • Žádost se podává v rámci aplikace Stipendium na podporu ubytování - ilustrační obr. - která je přístupná po přihlášení. Před potvrzením splnění podmínek pro přiznání stipendia jste povinni zkontrolovat, případně aktualizovat adresu svého trvalého bydliště.
  • Výplata stipendií bude probíhat na bankovní účet uvedený v IS SU. Zde naleznete nastavení čísla účtu pro výplatu stipendií.
  • Žádost o ubytovací stipendia si v IS SU musí podat všichni studenti, kteří na toto stipendium mají nárok.

Informace k sociálním stipendiím

  • Termín pro sběr žádostí o sociální stipendium na stipendijní období od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022 je stanoven nejpozději do pondělí 8. 11. 2021. Ve stejném termínu musí být na Oddělení pro studijní a sociální záležitosti rektorátu (adresa Olbrichova 625/25, 74601 Opava, korespondenční adresa Na Rybníčku 626/1, 74601 Opava) doručeno písemné potvrzení vydané orgánem státní sociální podpory, který přiznal přídavek na dítě, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení prosím označte svým UČO a telefonním kontaktem.
  • Současně s podáním potvrzení je potřeba zadat do určené aplikace v IS SU - ilustrační obr. - dobu, na kterou v rámci akademického roku o toto stipendium žádáte.
  • Výplata stipendia probíhá na bankovní účet uvedený v IS SU. Zde můžete zadat číslo účtu pro výplatu stipendia.

Informace k prospěchovým stipendiím

Informace k mimořádným stipendiím

Stipendijní programy rektora