Informace k ubytovacím stipendiím

  • Pro uplatnění nároku na přiznání ubytovacího stipendia na období od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023 musí být žádost podána v době od 20. 10. 2023 do 20. 11. 2023. Další stipendijní období/sběry jsou uvedeny zde.
  • Žádost se podává v rámci aplikace Stipendium na podporu ubytování - která je přístupná v IS SU po přihlášení. Před potvrzením splnění podmínek pro přiznání stipendia je student povinen zkontrolovat, případně aktualizovat adresu svého trvalého bydliště.
  • Výplata stipendií bude probíhat na bankovní účet uvedený v IS SU. Zde naleznete nastavení čísla účtu pro výplatu stipendií.

Informace k sociálním stipendiím

  • Žádost o sociální stipendium pro akademický rok 2023/2024 se podává do 7. 11. 2023. Ve stejném termínu musí být na Oddělení pro studijní a sociální záležitosti rektorátu (adresa Olbrichova 625/25, 74601 Opava, korespondenční adresa Na Rybníčku 626/1, 74601 Opava) doručeno písemné potvrzení vydané orgánem státní sociální podpory, který přiznal přídavek na dítě, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení prosím označte svým UČO a telefonním kontaktem.
  • Současně s podáním potvrzení je potřeba zadat do určené aplikace v IS SU - ilustrační obr. - dobu, na kterou v rámci akademického roku o toto stipendium žádáte.
  • Výplata stipendia probíhá na bankovní účet uvedený v IS SU. Zde můžete zadat číslo účtu pro výplatu stipendia.

Informace k prospěchovým stipendiím

Informace ke stipendiím za vynikající studijní výsledky

Informace k mimořádným stipendiím

Stipendijní programy rektora