Bakalářský studijní program Matematika 

Magisterský navazující studijní program Matematika 

Absolventi magisterského navazujícího studijního programu Matematika mohou vykonat státní rigorózní zkoušku a získat akademický titul „doktor přírodních věd“, ve zkratce „RNDr.“.

Doktorský studijní program Matematika