Program v akademickém roce 2021/2022

19. 5. 2022

prof. dr hab. Maciej Błaszak (Adam Mickiewicz University, Poznań, Polsko), Interacting solitons

doc. Krzysztof Marciniak, Ph.D. (Linköping University, Švédsko), King Oscar II and the origins of the qualitative theory of dynamical systems

12. 5. 2022

doc. Krzysztof Marciniak, Ph.D. (Linköping University, Švédsko), Inifinite dimensional Hamiltonian systems and their integrability

5. 5. 2022

prof. dr hab. Maciej Błaszak (Adam Mickiewicz University, Poznań, Polsko), Hamiltonian integrable nonlinear ODEs

21. 4. 2022

dr hab. Javier de Lucas Araujo (University of Warsaw, Polsko), A historical survey on Lie systems from their origins to modern generalisations

17. 2. 2022

doc. Roman O. Popovych, D.Sc. (University of Vienna, Rakousko), Group classification problems revisited

9. 12. 2021

doc. Roman O. Popovych, D.Sc. (University of Vienna, Rakousko), Equivalence Groups and Their Applications II: Rigorous Definition and Generalizations

30. 11. 2021

RNDr. Jaroslav Bradík, Calculating weighted harmonic Bergman kernel and asymptotic expansion of the harmonic Berezin transform on half-space

Seminář se koná mimořádně v úterý ve 14.00 v místnosti R2.

25. 11. 2021

doc. Roman O. Popovych, D.Sc. (University of Vienna, Rakousko), Equivalence Groups and Their Applications I: Classes of Differential Equations

Mgr. Pavel Holba, Zákony zachování pro zobecněnou Kuramotovu-Sivashinskeho rovnici

11. 11. 2021

doc. RNDr. Artur Sergyeyev, DSc., Symetrie, zákony zachování a řešení pro model z mechaniky tekutin

Jde o společnou práci s A. Bihlem, S. Opanasenkem a R.O. Popovychem, podrobnosti viz S. Opanasenko, A. Bihlo, R.O. Popovych, A. Sergyeyev, Physica D 402 (2020), art. 132188 a Physica D 411 (2020), art. 132546

5. 10. 2021

RNDr. Hynek Baran, Ph.D., Symetrie integrabilních parciálních diferenciálních rovnic (habilitační přednáška)

Seminář se koná mimořádně v úterý ve 14.45 v místnosti R1.

 

Semináře se obvykle konají ve čtvrtek od 14.00 hod. v budově Matematického ústavu, Na Rybníčku 1 v Opavě, v místnosti R1. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.