David Slosarczyk

Email: david.slosarczyk@math.slu.cz

Position:

Technician, coordinator, operator and consultant of 3D printing,
public relations


Pracoviště

01

Sekretariát ředitele

Referent vysokoškolského ústavu

Matematický ústav v Opavě

Úsek ředitele MÚ

Sekretariát ředitele

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 675