Stipendijní programy rektora - aktualizováno pro akademický rok 2021/2022 a 2022/2023 (talentovaní uchazeči o studium)


Stipendijní programy s termínem podání žádosti do 31. srpna 2022

Stipendijní program rektora za bezplatné dárcovství krve, plazmy a kostní dřeně v příslušném akademickém roce

Cílová skupina: studenti, kteří jsou zapsáni do studia v příslušném akademickém roce na SU
Termín pro podání žádosti: v akademickém roce 2021/2022 nejpozději do 31. srpna 2022 (31. května 2022 u studentů posledních ročníků)
Forma žádosti: písemná, povinné doložení příslušných potvrzení (viz stipendijní program)

Stipendijní program rektora na podporu publikační činnosti v příslušném akademickém roce

Cílová skupina: studenti, kteří jsou zapsáni do studia v příslušném akademickém roce na SU
Termín pro podání žádosti: v akademickém roce 2021/2022 nejpozději v termínu do 31. srpna 2022 (30. září 2022 u publikování v srpnu 2022)
Forma žádosti: písemná nebo prostřednictvím spisové služby (úřadovny), povinné údaje viz stipendijní program

Stipendijní program rektora na podporu humanitárních aktivit studentů realizovaných v příslušném akademickém roce

Cílová skupina: studenti, kteří jsou zapsáni do studia v příslušném akademickém roce na SU
Termín pro podání žádosti: v akademickém roce 2020/2021 nejpozději do 31. srpna 2022
Forma žádosti: písemná na vzorovém formuláři (další podrobnosti viz stipendijní program)


Stipendijní program s termínem podání žádosti do 31. října 2021

Stipendijní program rektora na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností v příslušném akademickém roce

I. Změny a doplnění

Cílová skupina: studenti, kteří jsou zapsáni do studia v příslušném akademickém roce na SU
Termín pro podání žádosti: v akademickém roce 2021/2022 nejpozději do 31. října 2021
Forma žádosti: písemná, povinné doložení příslušných dokladů (další podrobnosti viz stipendijní program ve znění změn a doplnění)
Formulář žádosti


Stipendijní program s termínem podání žádosti do 31. října 2022

Stipendijní program rektora na podporu talentovaných uchazečů o studium poprvé zapsaných do studia na Slezské univerzitě v Opavě v akademickém roce 2022/2023

Cílová skupina: studenti, kteří ukončili SŠ studium ve školním roce 2021/2022 a poprvé se zapsali do studia na SU v akademickém roce 2022/2023
Termín pro podání žádosti: do 31. října 2022
Forma žádosti: písemná, povinné doložení příslušných dokladů (viz stipendijní program)


Stipendijní programy bez žádosti

Stipendijní program rektora na podporu studia sociálně znevýhodněných studentů v příslušném akademickém roce

Cílová skupina: studenti, kteří jsou zapsáni do studia v příslušném akademickém roce na SU a pobírají sociální stipendium dle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách
Termín pro podání žádosti: bez žádosti, podmínka splněných kreditů ke dni 20. ledna 2022 a 30. června 2022 (pro další podrobnosti viz stipendijní program)