Studium

Zpracování závěrečné práce - projekt "Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích" (2020)

Vnitřní předpisy

Vnitřní předisy Slezské univerzity v Opavě jsou dostupné na stránce Úřední deska a povinně zveřejňované informace

Stipendia

Poplatky spojené se studiem

Veškeré informace najdete v části Poplatky spojené se studiem

Úhrada nákladů za administrativní úkony

      Rigorózní řízení

      Uznaná doba rodičovství