European Credit Transfer System & Diploma Supplement

Slezská univerzita v Opavě získala prestižní ocenění DS Label na období 2013-2016.

Certifkát potvrzuje, že struktura dodatku k diplomu vydávaného absolventům Slezské univerzity v Opavě splňuje požadavky doporučené Evropskou komisí.