ECTS je kreditový systém vypracovaný Evropskou komisí, založený na principu přidělování a přenosu kreditů tak, aby byly zajištěny společné postupy pro úplnou převoditelnost kreditů za část studia absolvovaného v zahraničí, aby se mohly započítat do konečné kvalifikace v domovské zemi. Je to centrální nástroj Boloňského procesu, jehož cílem je zvýšit kompatibilitu vnitrostátních systémů.

Poskytuje způsob, jak měřit a porovnávat akademické výhody a jejich převod z jedné instituce na druhou, má usnadnit studentům pohyb mezi jednotlivými zeměmi.

Všechny bakalářské a magisterské studijní programy Slezské univerzity v Opavě jsou kvantifikovány pomocí ECTS kreditů. Všechny předměty mají přiděleny kredity podle zátěže studentů, která je u průměrného studenta potřeba k tomu, aby bylo dosaženo očekávaných studijních výsledků.

Standardní akademický rok je založen na 60 ECTS, přidělení ECTS kreditů je založeno na studijní zátěži potřebné k dosažení očekávaných studijních výsledků.

ECTS na stránkách Evropské komise