Přihláška ke studiu se podává dle podmínek stanovených příslušnou fakultou nebo vysokoškolským ústavem, zpravidla elektronickou formou

Od akademického roku 2017/2018 lze podávat přihlášku výhradně elektronicky!

Při vyplňování přihlášky ke studiu je nutné vycházet z konkrétní nabídky studijních programů a oborů pro příslušný akademický rok.