Prorektorka pro studijní a sociální záležitosti

Oddělení pro studijní a sociální záležitosti

Vedoucí oddělení

Studijní referentky

Centrum celoživotního vzdělávání

Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání

Koordinátoři celoživotního vzdělávání