Prorektorka pro studijní a sociální záležitosti

+420 596 398 624
+420 553 684 840

Oddělení pro studijní a sociální záležitosti

Vedoucí oddělení

Studijní referentky

Centrum celoživotního vzdělávání