Bc. Šárka Holčapková

Email: Sarka.Holcapkova@slu.cz

Pracoviště

01

Odd. pro studijní a sociální záležitosti

Studijní referent

Úsek prorektora pro studijní záležitosti

Odd. pro studijní a sociální záležitosti

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 812