Ing. Hana Šimečková

Email: hana.simeckova@slu.cz

Pracoviště

01

Odd. pro studijní a sociální záležitosti

Vedoucí oddělení

Úsek prorektora pro studijní záležitosti

Odd. pro studijní a sociální záležitosti

Telefonní kontakty

01

+420 553 684 810