Telefonní kontakty

01

+420 553 684 435

Místnost

01

MR-412

doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.

Email: michaela.weiss@fpf.slu.cz


Vedoucí oddělení anglistiky a amerikanistiky


KONZULTAČNÍ HODINY  LS 2022:

středa 9:50 - 11:00

(v jiném termínu po předchozí domluvě i přes MS Teams)


VYUČOVACÍ PROFIL

Anglická a americká literatura

Literární kritika a teorie


VZDĚLÁNÍ 

Ph.D. - Univerzita Palackého v Olomouci (obor Anglická a americká literatura)

Mgr. -  Univerzita Palackého v Olomouci (obor Anglická filologie)projekty

                                                

Participant: The European Social Fund Grant CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400, “Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě.” Project Manager: Mgr. Markéta Johnová, Ph.D., FPF, Silesian University in Opava. 1.10. 2018–30. 6. 2019.

 

Člen výzkumného týmu interního grantu Slezské Univerzity v OpavěSGS/4/2018 “Analýza a interpretace textu / Text Analysis and Interpretation” Řešitel: Doc. Gabriela Rykalová, PhD., FPF, Silesian University in Opava. 1. 3. 2018–31. 12. 2019.

 

Člen výzkumného týmu mezinárodního projektu The Panel Story: The Life in a Commmunity. Řešitel: PhDr. Iveta Jusová, Ph.D. Carleton College, Minnesota, USA,  Mellon Public Works initiative, 1.4.–31. 12. 2018.

 

 

Člen výzkumného týmu interního grantu Slezské Univerzity v OpavěSGS/12/2016 “Moderní přístupy k analýze a interpretaci textu / Modern Approaches to Text Analysis and Interpretation” Řešitel: Doc. Gabriela Rykalová, PhD., FPF, Silesian University in Opava. 1. 3. 2016–31. 12. 2017.

 

Člen výzkumného týmu interního grantu Slezské Univerzity v Opavě SGS/17/2014 “Multikulturní přístup k analýze a interpretaci textu.” Řešitel: Markéta Johnová, PhD., FPF, SLU v Opavě. 1. 3. 2014–31. 12. 2015.

 

Člen výzkumného týmu projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0170 “Inovace studijního programu Angličtiny a Němčiny.” Řešitel: doc. Pavel Kolář, FPF, SLU v Opavě. 1. 3. 2011-1. 3. 2013.

 

Člen výzkumného týmu interního grantu Slezské Univerzity v Opavě SGS/22/2012 “Pluralitní interpretace textu v kontextu recepční teorie.” Řešitel: Lucie Kučerová, PhD., FPF, SLU v Opavě. 1. 3. 2011–31. 12. 2013.

 

Řešitel interního grantu Slezské Univerzity v Opavě SGS/8/2010 “Formální přístupy k textové analýze a jejich aplikace”: 18. 3. 2010 –31. 12. 2011.

 

Člen výzkumného týmu výzkumného záměru MSM6198959211 “Pluralita kultury a demokracie.” Řešitel: prof. Marcel Arbeit, FF UP v Olomouci: 1. 1. 2005 do 31. 12. 2011.Pracoviště

01

Ústav cizích jazyků

docent

Filozoficko-přírodověd.fakulta

Ústav cizích jazyků