doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.

Email: michaela.weiss@fpf.slu.cz


Vedoucí oddělení anglistiky a amerikanistiky


KONZULTAČNÍ HODINY  LS 2019:

pondělí 7:40 - 08:05

(v jiném termínu po předchozí domluvě)


VYUČOVACÍ PROFIL

Anglická a americká literatura

Literární kritika a teorie


VZDĚLÁNÍ 

Ph.D. - Univerzita Palackého v Olomouci (obor Anglická a americká literatura)

Mgr. -  Univerzita Palackého v Olomouci (obor Anglická filologie)projekty

                                                

Participant: The European Social Fund Grant CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400, “Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě.” Project Manager: Mgr. Markéta Johnová, Ph.D., FPF, Silesian University in Opava. 1.10. 2018–30. 6. 2019.

 

Člen výzkumného týmu interního grantu Slezské Univerzity v OpavěSGS/4/2018 “Analýza a interpretace textu / Text Analysis and Interpretation” Řešitel: Doc. Gabriela Rykalová, PhD., FPF, Silesian University in Opava. 1. 3. 2018–31. 12. 2019.

 

Člen výzkumného týmu mezinárodního projektu The Panel Story: The Life in a Commmunity. Řešitel: PhDr. Iveta Jusová, Ph.D. Carleton College, Minnesota, USA,  Mellon Public Works initiative, 1.4.–31. 12. 2018.

 

 

Člen výzkumného týmu interního grantu Slezské Univerzity v OpavěSGS/12/2016 “Moderní přístupy k analýze a interpretaci textu / Modern Approaches to Text Analysis and Interpretation” Řešitel: Doc. Gabriela Rykalová, PhD., FPF, Silesian University in Opava. 1. 3. 2016–31. 12. 2017.

 

Člen výzkumného týmu interního grantu Slezské Univerzity v Opavě SGS/17/2014 “Multikulturní přístup k analýze a interpretaci textu.” Řešitel: Markéta Johnová, PhD., FPF, SLU v Opavě. 1. 3. 2014–31. 12. 2015.

 

Člen výzkumného týmu projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0170 “Inovace studijního programu Angličtiny a Němčiny.” Řešitel: doc. Pavel Kolář, FPF, SLU v Opavě. 1. 3. 2011-1. 3. 2013.

 

Člen výzkumného týmu interního grantu Slezské Univerzity v Opavě SGS/22/2012 “Pluralitní interpretace textu v kontextu recepční teorie.” Řešitel: Lucie Kučerová, PhD., FPF, SLU v Opavě. 1. 3. 2011–31. 12. 2013.

 

Řešitel interního grantu Slezské Univerzity v Opavě SGS/8/2010 “Formální přístupy k textové analýze a jejich aplikace”: 18. 3. 2010 –31. 12. 2011.

 

Člen výzkumného týmu výzkumného záměru MSM6198959211 “Pluralita kultury a demokracie.” Řešitel: prof. Marcel Arbeit, FF UP v Olomouci: 1. 1. 2005 do 31. 12. 2011.Publikační činnost

1) Vědecké monografie 

Náhliková, Michaela. Jewishness as Humanism in Bernard Malamudʼs Fiction. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 129 s. ISBN: 9788024425252.

 

2) Kapitola v odborné monografii

 

1)   v zahraniční monografii

 

Weiss, Michaela. “Return of True Romance in Jeanette Winterson’s Stone Gods.“ In Soňa Šnircová, Slávka Tomaščíková. Postmillennial Trends in Anglophone Literatures, Cultures and Media. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2019. s. 37-51.  ISBN 1-5275-2709-3.

 

Weiss, Michaela.Multilingualism in American Jewish Literature: Irena Klepfisz’s Yiddish Revival.In Joanna Stolarek, Jaroslaw Wilinski. Cross-Cultural Perspectives in Literature and Language. San Diego: Academic Publishing, 2017. 67-87. ISBN 978-1-68346-101-2.

 

Weiss, Michaela. “Dream of Homo Moralis: The Politics of Dystopia in Bernard Malamud and Jeanette Winterson.” In Political Discourses in Contemporary Anglophone Literature and Culture.Studia Anglica Sedlcensia, eds. Joanna Stolarek a Jaroslaw Wilinski. Siedlce: Wydawnictvo IKR(i)BL, 2015. 99–108. ISBN 978-83-64884-16-0. 

 

Weiss, Michaela.  “The 9/11 Report: A Graphic Adaptation as An Educational Tool.” In Interdisciplinary Aspects of Language Study, ed. Daniel Lančarič. Trnava: University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2012. 114–21. ISBN 978-80-87168-18-9.

 

 

      2) v tuzemské monografii

 

Weiss, Michaela. I’m not a Woman Writer": Feminisms and the Trouble with Labels. In Modern Approaches to Text Analysis and Interpretation; Moderne Herangehensweisen an die Textanalyse und -Interpretation, eds. Michaela Weiss and Gabriela Rykalová. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. s. 120-133. ISBN 978-80-7510-249-2.

 

Weiss, Michaela. Multiple Layers of Identity Formation in Anzia Yezierska’s Fiction.” In Multi-Level Interpretation of Text and Its Elements, eds. Radek Glabazňa a Marie Tokařová. Opava: Silesian University in Opava, 2013. 83–95. ISBN 978-80-7248-923-7.

 

Weiß, Michaela. “Kulturní pluralismus versus tavicí kotel: počátky hledání americké (židovské) identity.” In Horace M. Kallen a vývoj americké kulturní identity, ed. Josef Jařab. Olomouc: Periplum, 2011. 65–129. ISBN:978-80-86624-61-7.

 

Weiss, Michaela. “Will Eisner: Žánrová a formální pluralita amerického židovského komiksu.” In Pluralita kultury: Literatura a film v dnešním světě, eds. Josef Jařab a Michal Peprník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 191–204.ISBN:978-80-244-2981-6.

 

Náhliková, Michaela. “Will Eisner as a Cult Comics Writer: From The Spiritto The Plot.” In Cult Fiction & Cult Film: Multiple Perspectives, eds. Marcel Arbeit a Roman Trušník. Olomouc: Palacký University, 2008. 133–146. ISBN: 978-80-244-2126-1

 

 

B) PRÁCE PUBLIKOVANÉ V ZAHRANIČNÍCH RECENZOVANÝCH VĚDECKÝCH ČASOPISECH

 

Weiss, Michaela.“Jeanette Winterson's Stone Gods as Trans-worldand Trans-gender Dystopia.” Academic Review1, 5 (2015): 13–17. ISSN: 2188-9570.

 

 

C) PRÁCE PUBLIKOVANÉ V TUZEMSKÝCH RECENZOVANÝCH VĚDECKÝCH ČASOPISECH

 

1) v časopisech vedených v databázi SCOPUS a ERIH

Weiss, Michaela. “Will Eisner’s Contract with Comics.” American and British Studies Annual4 (2011): 74–83. ISSN 1803-6058.

 

Weiß, Michaela.“Call It Modernism: Henry Roth.” Ostrava Journal of English Philology3, 2 (2011): 53–65. ISSN 1803-8174.

 

Weiss, Michaela. “‘Daddies’ in Controversial Memoirs and Confessions:Laurie Sandell and Sylvia Plath.”American and British Studies Annual 6 (2013): 56–64. ISSN 1803-6058.

 

Weiss, Michaela. “Queer Circles: Spiritualism and Role-Playing in Sarah Waters’s Affinity.American and British Studies Annual7 (2014): 80–89. ISSN 1803-6058.

 

2) v recenzovaných časopisech vedených v seznamu VaVaI

Weiss, Michaela.“Tipping the History: Gender Performances and Costumes That Matter in Sarah Waters’s Tipping the Velvet.”Moravian Journal of Literature and Film3, 2 (Spring 2012): 51–62. ISSN 1803-7720.

 

Weiss, Michaela.Lesbians, Bisexuals and Transgenders in Orange Is the New Black.”Moravian Journal of Literature and Film 5, 1 (Spring 2014): 45–62. ISSN 1803-7720.


 D) PRÁCE PUBLIKOVANÉ VE SBORNÍCÍCH KONFERENCÍ

 

1) zahraniční sborník

Weiss, Michaela. “Jeanette Winterson's Stone Gods asTrans-worldand Trans-gender Dystopia.” The Asian Conference on Cultural Studies: Conference Proceedings. Nagoya: IAFOR, 2013: 178–187. ISSN: 2187-4751.

 

Weiss, Michaela. “Modernist Performance of (Jewish) Identity in Samuel Ornitz’s Impostor Autobiography.”In The Subcarpatian Studies in English Language, Literature and Culture: Volume 2 Literature and Culture, eds. Malgorzata Martynuska, Barbara Niedziela, et. al.  Rzeszow: Wydawnictvo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. 120–127. ISBN 978-83-7996-063-7.

 

2) sborník na WoS (včetně zaslaných k posouzení)

Náhliková, Michaela. “Israel Zangwillʼs Fires of Love.” In Silesian Studies in English 2009. Proceedings of the International Conference of English and American Studies, eds. Michaela Náhliková a Marie Crhová. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2010. 371–383. ISBN 978–80–7248–622–9. 

 

Weiss, Michaela.“From Superman to Maus: Jews in American Comics.” Theories and Practices: Proceedings of the Third International Conference on Anglophone Studies, eds. Roman Trušník et al., Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. 273–282. ISBN 978-80-7454-191-9.

 

Weiss, Michaela.“The Performative Autobiography of Gertrude Stein and Alice B. Toklas.” Theories and Practices: Proceedings of the Fourth International Conference on Anglophone Studies, eds. Gregory Jason Bell et al., Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. 221–228. ISSN 1805-9899.

 

Weiss, Michaela.“Gender Construction in Virginia Woolfʼs Orlando. In Silesian Studies in English 2012. Proceedings of the 3rd International Conference of English and American Studies, eds. Michaela Weiss a Markéta Johnová. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. 257–268. ISBN 978-80-7248-887-2. 

 

Weiss, Michaela.“Female Rainbow Poetics.” In The Rainbow of American Poetry: Proceedings of the 18th International Colloquium of American Studies, October 25–27, 2012, eds. Josef Jařab and Matthew Sweney. Olomouc: Palacký University in Olomouc, 2014.  11–27. ISBN 978-80-244-4360-7. 

 

Weiss, Michaela. “Prison as a Queer Space in Sarah Waters’s Affinity.” Theories and Practices: Proceedings of the Third International Conference on Anglophone Studies, eds. Roman Trušník et al. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. 289–96 ISBN 978-80-7454-450-7. 

 

Weiss, Michaela. “Humor and the Jewish Holocaust Trauma in Shalom Auslander’s Hope: A Tragedy.“ Theories and Practices: Proceedings of the Eighth International Conference on Anglophone Studies, eds. Katarína Němčoková and Gregory Jason Bell,Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018. 171-78. ISBN 978-80-7454-756-0.

 

3) recenzovaný sborník

 

Náhliková, Michaela. “Kulturní projevy amerického židovského socialismu v první polovině 20. století.” Judaica Olomoucensie, ed. Jakub Guziur. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 113-129.ISBN: 80-244-1380-9.

 

Náhliková, Michaela. “Retelling and Adaptation: Oliver Twist in Comics.” In Text, Hypertext and Context, Interpretation and Communication, eds. Beatrica Kufelová, Nataliya Panasenko a Daniela Petríková. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010. 236–244. ISBN: 978-80-8105-195-1.


1) editace sborníků na WoS

 

Silesian Studies in English 2018. Proceedings of the 3rd International Conference of English and American Studies,eds. Michaela Weiss a Marie Crhová. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. Forthcoming.

 

Silesian Studies in English 2015. Proceedings of the 3rd International Conference of English and American Studies,eds. Michaela Weiss a Marie Crhová. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2016. ISBN 978-80-7510-204-1.

 

Silesian Studies in English 2012. Proceedings of the 3rd International Conference of English and American Studies,eds. Michaela Weiss a Markéta Johnová. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. ISBN 978-80-7248-887-2.

 

Silesian Studies in English 2009: Proceedings of the International Conference of English and American Studies, eds. Michaela Náhliková a Marie Crhová. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2010. ISBN 978–80–7248–622–9. 

 

 

1)   Editace vědecké monografie 

 

Modern Approaches to Text Analysis and Interpretation; Moderne Herangehensweisen an die Textanalyse und -Interpretation, eds. Michaela Weiss and Gabriela Rykalová. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. ISBN 978-80-7510-249-2.

 

Multicultural Approach to Text Analysis and Interpretation, eds. Michaela Weiss a Markéta Johnová.  Opava: Slezská Univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-184-6.