Výše poplatku

Výše poplatku je stanovena směrnicí rektora - viz příslušná směrnice rektora platná pro konkrétní akademický rok

Aktuálně je výše poplatku stanovena na 500,- Kč za každou přihlášku.

  Termín úhrady poplatku

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením hradí uchazeč o studium nejpozději v termínu stanoveném pro podání přihlášky ke studiu.

  Způsoby úhrad poplatku

  V aplikaci e-přihláška se po "Podání přihlášky" objeví volba "Zaplatit přihlášky". Poplatek můžete zaplatit platební kartou. Nemůžete-li zaplatit platební kartou, objednejte si platbu bankovním převodem. Systém vám sdělí číslo účtu a váš unikátní variabilní symbol. Údaje vyplníte do platebního příkazu, internetbankingu či použijete přímo na pokladně Komerční banky (zpoplatněno dle ceníku banky vyšší částkou).

   Bankovní spojení

   Poplatek za přijímací řízení se hradí v rámci Informačního systému Slezské univerzity v Opavě přes Obchodní centrum. Respektujte vždy údaje, které Vám systém vygeneruje při "objednání" platby.