2011

  • MSM4781305904 "Topologické a analytické metody v teorii dynamických systémů a matematické fyzice".

Hlavní řešitel: prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Projekt byl schválen na roky 2005–2011 jako projekt kategorie B, s celkovým rozpočtem 63 096 tis. Kč, z toho 55 621 tis. Kč dotace MŠMT a 7 475 tis. Kč příspěvek Slezské univerzity.

V roce 2005 činil rozpočet 8 313 tis. Kč, z toho 7 328 tis. Kč dotace MŠMT.
V roce 2006 činil rozpočet 8 701 tis. Kč, z toho 7 670 tis. Kč dotace MŠMT.
V roce 2007 činil rozpočet 9 191 tis. Kč, dotace MŠMT byla zvýšena na 9 043 tis. Kč.
V roce 2008 činil rozpočet 9 079 tis. Kč, z toho 9 079 tis. Kč dotace MŠMT.
V roce 2009 činil rozpočet 10 506 tis. Kč, z toho 10 506 tis. Kč dotace MŠMT.
V roce 2010 činil rozpočet 9 264 tis. Kč, z toho 6 176 tis. Kč institucionální podpora na realizaci VZ (MŠMT); 2 415 tis. Kč institucionální podpora na rozvoj výzkumných orzanizací (MŠMT); 673 tis. Kč spoluúčast MÚ.
V roce 2011 činil rozpočet 9 209 tis. Kč, z toho 3 070 tis. Kč institucionální podpora na realizaci VZ (MŠMT).

Navýšení dotace MŠMT je důsledkem výsledků průběžné oponentury v roce 2007, neboť byl projekt přeřazen do nejvyšší kategorie A a v dalších letech již bude plně dotován MŠMT.

Na základě výsledků druhé průběžné oponentury, za roky 2007–2008, byl rozpočet výzkumného záměru na rok 2009 navýšen o 1 167 tis. Kč na celkovou částku 10 506 tis. Kč. Projekt nadále zůstává zařazen v kategorii A.

Na základě průběžného hodnocení za období 2009–2010 byl výzkumný záměr potvrzen v nejvyšší kategorii A.

Zpráva o řešení výzkumného záměru MSM4781305904 v roce 2011.
Zpráva o řešení výzkumného záměru MSM4781305904 v roce 2010.
Zpráva o řešení výzkumného záměru MSM4781305904 v roce 2009.
Zpráva o řešení výzkumného záměru MSM4781305904 v roce 2008.
Zpráva o řešení výzkumného záměru MSM4781305904 v roce 2007.
Zpráva o řešení výzkumného záměru MSM4781305904 v roce 2006.
Zpráva o řešení výzkumného záměru MSM4781305904 v roce 2005.

Závěrečné hodnocení výzkumného záměru MSM4781305904.

2004

  • MSM 192400002 Globální analýza, 1909 tis. Kč (2000), 3 647 tis. Kč (2001), 3 647 tis. Kč (2002), 4 179 tis. Kč (2003), 4 180 tis. Kč (2004).
Hlavní řešitel: prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc. (do 10. 3. 2002)
prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (od 11. 3. 2002)
 
Oponenti:prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc.  Posudek
doc. RNDr. Vladimír Müller, DrSc.  Posudek

Závěrečná zpráva o řešení výzkumného záměru MSM 192400002.

Zápis z oponentního řízení výzkumného záměru MSM 192400002, které se konalo 18. 2. 2005.

CEZ: J10/98: 192400001 Dynamické systémy, 86 tis. Kč (1999), 
Řešitel: prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

CEZ: J10/98: 192400002 Globální analýza, 825 tis. Kč (1999) 
Řešitel: prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc.

Tyto výzkumné záměry byly od r. 2000 sloučeny ve výše uvedený výzkumný záměr.