Informace:

2023

 • IGS/8/2023 Generalization of one result on triangular maps of the square (zobecnění výsledku o trojúhelníkových zobrazeních čtverce).

Řešitelka L. Rucká, rozpočet 25 tis. Kč.

2020

 • IGS/11/2020 Metody posuzování vlivů na životní prostředí.

Řešitelka K. Petrlová, rozpočet 30 tis. Kč.

2019

 • IGS/11/2019 Vícerozměrné integrailní parciální diferenciální rovnice.

Řešitel H. Baran, rozpočet 30 tis. Kč.

 • IGS/12/2019 Berezinova transformace na harmonických Bergmanových prostorech.

Řešitel J. Jahn, rozpočet 30 tis. Kč.

 • IGS/14/2019 Current Trends in Ergodic Theory.

Řešitel S. Roth, rozpočet 30 tis. Kč.

2018

 • IGS/8/2018 Berezinova transformace na harmonických Bergmanových prostorech.

Řešitel J. Jahn, rozpočet 30 tis. Kč.

 • IGS/9/2018 Modelování disperze při uvolňování nebezpečných chemických látek z budovy.

Řešitelka K. Petrlová, rozpočet 30 tis. Kč.

2017

 • IGS/9/2017 Prostory funkcí s reproukujícími jádry.

Řešitel J. Jahn, rozpočet 30 tis. Kč.

2016

 • IGS/24/2016 Další možnosti stanovení pravděpodobnosti vzniku kombinovaného rizika.

Řešitelka K. Jelšovská, rozpočet 30 tis. Kč.

2015

 • IGS/7/2015 Topologické vlastnosti dynamických systémů.

Řešitel M. Málek, rozpočet 30 tis. Kč.

2014

 • IGS/1/2014 Topologické invarianty dynamických systémů.

Řešitel M. Málek, rozpočet 30 tis. Kč.

 • IGS/2/2014 Stanovení pravděpodobnosti vzniku kombinovaného rizika.

Řešitelka K. Jelšovská, rozpočet 30 tis. Kč.

2013

 • IGS/1/2013 Zeta funkce a neautonomní dynamické systémy.

Řešitel M. Málek, rozpočet 30 tis. Kč.

 • IGS/2/2013 Kombinovaná rizika.

Řešitelka K. Jelšovská, rozpočet 30 tis. Kč.

2012

 • 1/2012 Topologické vlastnosti v dynamických systémech.

Řešitel M. Málek, rozpočet 30 tis. Kč.

2011

 • 8/2011 Zeta funkce a kneading determinat.

Řešitel M. Málek, rozpočet 30 tis. Kč.

 • 9/2011 Účast na konferenci OR 2011 Zurich.

Řešitel J. Vícha, rozpočet 30 tis. Kč.

2010

 • 13/2010 Aktivní účast na mezinárodní konferenci Czech-Slovak-Spanish Workshop on Discrete Dynamical Systems, La Manga, Spain.

Řešitelka J. Dvořáková, rozpočet 30 tis. Kč.

 • 16/2010 Účast na konferenci EURO XXIV.

Řešitel J. Vícha, rozpočet 30 tis. Kč.

 • 19/2010 Aktivní účast European Conference on Iternation Theory 2010 (ECIT 2010).

Řešitel Z. Kočan, rozpočet 30 tis. Kč.

2009

 • 1/2009 Aktivní účast na mezinárodní konferenci Summmer Symposium in Real Analysis XXXIII, 2009, USA.

Řešitelka L. Obadalová, rozpočet 30 tis. Kč.

 • 2/2009 Mezinárodní spolupráce se skupinou Diana (Vídeň).

Řešitel A. Sergyeyev, rozpočet 30 tis. Kč.

 • 6/2009 Aktivní účast na mezinárodní konferenci Meeting on Topological Dynamics, Murcia, Spain.

Řešitelka J. Dvořáková, rozpočet 30 tis. Kč.

 • 7/2009 Aktivní účast na mezinárodní konferenci Meeting on Topological Dynamics, Murcia, Spain.

Řešitelka V. Kurková, rozpočet 30 tis. Kč.

2008

 • 1/2008 Specifikace versus omega chaos.

Řešitel M. Lampart, rozpočet 30 tis. Kč.

 • 5/2008 Aktivní účast na mezinárodní konferenci VII Iberoamerican Conference on Topology and its Applications, Valencia, Spain.

Řešitelka J. Dvořáková, rozpočet 30 tis. Kč.

 • 6/2008 Parciální diferenciální rovnice s hysterezním operátorem.

Řešitelka P. Kordulová, rozpočet 30 tis. Kč.

 • 8/2008 Aktivní účast na mezinárodní konferenci VII Iberoamerican Conference on Topology and its Applications, Valencia, Spain.

Řešitelka V. Kurková, rozpočet 30 tis. Kč.

 • 9/2008 Symetrie a integrabilita.

Řešitel A. Sergyeyev, rozpočet 35 tis. Kč.

2007

 • 1/2007 Aplikace symbolických výpočtů v geometrické teorii parciálních diferenciálních rovnic.

Řešitel H. Baran, rozpočet 29 tis. Kč.

 • 2/2007 Aktivní účast na Summer Symposium on Real Analysis, Oxford, England.

Řešitelka M. Čiklová, rozpočet 28 tis. Kč.

 • 4/2007 Haudorffova míra chaotických množin intervalových zobrazení.

Řešitel Z. Kočan, rozpočet 25 tis. Kč.

 • 5/2007 Biologické modely s hysteréznym efektom.

Řešitelka J. Kopfová, rozpočet 29 tis. Kč.

 • 6/2007 Účast na konferenci Equadiff 2007 - International Conference on Differential Equations, Vienna, Austria.

Řešitelka P. Kordulová, rozpočet 25 tis. Kč.

 • 7/2007 Aktivní účast na konferenci Summer School on Topology and its Applications, Castellón, Spain.

Řešitelka V. Kornecká, rozpočet 26 tis. Kč.

 • 8/2007 Hyperprostorová chaotická zobrazení.

Řešitel M. Lampart, rozpočet 20 tis. Kč.

 • 9/2007 Chaos v jednodimenzionálních dynamických systémech.

Řešitel M. Málek, rozpočet 25 tis. Kč.

 • 10/2007 Mezinárodní spolupráce v oblasti teorie integrabilních systémů.

Řešitel A. Sergyeyev, rozpočet 24 tis. Kč.

 • 12/2007 Aktivní účast na konferenci Summer Symposium on Real Analysis XXXI, Oxford, Cambridge.

Řešitelka M. Štefánková, rozpočet 28 tis. Kč.

2006

 • 2/2006 Vlastnosti spojitých funkcí na intervalu s nulovou topologickou entropií, přiděleno 25 tis. Kč.

Řešitel Z. Kočan.

 • 3/2006 Nekomutativní geometrie a částicový obsah vesmíru, přiděleno 30 tis. Kč.

Řešitel T. Kopf.

 • 4/2006 Model filtrace s hysterezí, přiděleno 30 tis. Kč.

Řešitelka J. Kopfová.

 • 6/2006 Minimální množiny trojúhelníkových zobrazení, přiděleno 25 tis. Kč.

Řešitel J. Kupka.

 • 7/2006 Omega-limitní množiny a chaos v jednodimenzionálních dynamických systémech, přiděleno 25 tis. Kč.

Řešitel M. Málek.

 • 8/2006 Aktivní účast na konferenci ECIT'2006, Gargnano, Italy, přiděleno 26 tis. Kč.

Řešitelka M. Štefánková.

 • 9/2006 Přesná řešení Einsteinových rovnic a jejich klasifikace, přiděleno 29 tis. Kč.

Řešitel O. Stolín.

2005

 • 1/2005 Omega-limitní množiny a chaos v jednodimenzionálních dynamických systémech. Projekt na rok 2005.

Řešitel M. Málek. Přiděleno 25 tis. Kč

 • 2/2005 Modely s hysterezním efektem. Projekt na rok 2005.

Řešitelka J. Kopfová. Přiděleno 30 tis. Kč

 • 3/2005 Přesná řešení Einsteinových rovnic. Projekt na rok 2005.

Řešitel O. Stolín. Přiděleno 34 tis. Kč

 • 4/2005 Srovnání matematických modelů funkce lidských jater na základě BSP-testu. Projekt na rok 2005.

Řešitelka L. Kozáková. Přiděleno 28 tis. Kč

 • 5/2005 Klasifikace trojúhelníkových zobrazení čtverce. Projekt na rok 2005.

Řešitel Z. Kočan. Přiděleno 25 tis. Kč

 • 6/2005 Otázka jednoznačnosti a počtu limitních cyklů v matematickém modelu dravec-kořist. Projekt na rok 2005.

Řešitel K. Hasík. Přiděleno 45 tis. Kč

 • 7/2005 Nekomutativní dynamické systémy. Projekt na rok 2005.

Řešitel T. Kopf. Přiděleno 35 tis. Kč

2004

 • 1/2004 Podpora prezentace nových výsledků z teorie integrabilních systémů a termínovaně závazné přihlášky na habilitační řízení. Projekt na rok 2004.

Řešitel A. Sergyeyev, PhD. Přiděleno 33 tis. Kč

 • 2/2004 Dynamické systémy - účast na konferenci. Projekt na rok 2004.

Řešitelka M. Štefánková. Přiděleno 30 tis. Kč

 • 3/2004 Přesná řešení Einsteinových rovnic a jejich klasifikace. Projekt na rok 2004.

Řešitel O. Stolín. Přiděleno 27 tis. Kč

 • 21/2004 Klasifikace trojúhelníkových zobrazení čtverce. Projekt na rok 2004.

Řešitel Z. Kočan. Přiděleno 20 tis. Kč

 • 22/2004 Váhové funkce a jednoznačnost limitního cyklu v matematickém modelu biologického systému dravec - kořist. Projekt na rok 2004.

Řešitel K. Hasík. Přiděleno 40 tis. Kč

 • 23/2004 Hysterezní operátory a parciální diferenciální rovnice. Projekt na rok 2004.

Řešitelka J. Kopfová. Přiděleno 20 tis. Kč

 • 24/2004 Kvantová teorie pole a spektrální geometrie. Projekt na rok 2004.

Řešitel T. Kopf. Přiděleno 25 tis. Kč

2003

 • 20/2003 Limitní cykly v modelu dravec a kořist - 42,4 tis. Kč

Řešitel K. Hasík.

 • 21/2003 Přesná řešení Einsteinových rovnic - 29 tis. Kč

Řešitel O. Stolín.

 • 19/2003 Podpora prezentace nových výsledků z oblasti globalní variační analýzy - 23 tis. Kč

Řešitelka O. Krupková.